Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!

 

Fáilte agus go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar  Shuíomh Eacnamaíochta SFGM. Ionchorpraíonn foireann Eacnamaíochta SFGM Eacnamaíocht trí fhorbairt ghairmiúil ardchaighdeáin agus tacaíocht a sholáthar a chumhachtaíonn múinteoirí agus scoileanna chun an t-oideachas is fearr agus is féidir a chur ar fáil do gach dalta/scoláire.  Dearadh an suíomh chun faisnéis a thabhairt duit ar an raon tacaíochtaí agus forbairtí gairmiúla a chuireann SFGM ar fáil. Brabhsáil trí na codanna éagsúla. Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí Eacnamaíochta   

 

Cláraigh do chuid sonraí le hEacnamaíocht SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an fhoirm seo


 

Eacnamaíocht – Ceardlanna don tSonraíocht Nua

 

Is é cuspóir an tseimineáir seo:

 

  • Réamhrá a thabhairt do rannpháirtithe ar an tsonraíocht nua Eacnamaíochta ag díriú ar chur chuige atá bunaithe ar fhiosrú i leith an teagaisc agus na foghlama.
  • Comhoibriú múinteora a spreagadh chun dul i ngleic leis an tsonraíocht nua agus í a chur i bhfeidhm ina seomraí ranga. 

 

Cuirfear ionadaí ar fáil.

 

Clárú:

Chun d’áit a chur in áirithe ag an gceardlann téigh chuig áirithint Imeachta SFGM http://pdst.ie/onlinebooking

Mar gheall go bhfuil teorainn le háiteanna, cuir d’áit in áirithe go luath ionas nach mbeidh díomá ort

Tabhair do gach múinteoir Eacnamaíochta i do scoil

 

 

 


Scarbhileog Anailíse Ábhair Eacnamaíochta

 

Cliceáil anseo chun an Scarbhileog Anailíse Ábhair Eacnamaíochta do 2018 a aimsiú

 

 

Eacnamaí Óg na Bliana, 2019

 

 

Cliceáil anseo chun cóip den cháipéis seo a íoslódáil

Cliceáil anseo chun sonraí a fháil faoi Chomórtais Eacnamaí Óg na Bliana roimhe seo

Cliceáil anseo chun Bileoga Ceada a fháil le haghaidh 2019


 

 

Nua – Suíomh gréasáin Gnó

 

Acmhainn nua ar líne do mhúinteoirí agus do dhaltaí Gnó agus Eacnamaíochta na hArdteistiméireachta  www.businesseducation.ie .

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe.  Lean  an nasc seo chuig  ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin le tacú leis an réimse ábhar Gnó. Logáil isteach ar: www.bstai.ie

 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir d’Eacnamaíocht agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.  Is féidir teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 9078382. Is é an seoladh ríomhphoist d’Eacnamaíocht  business@pdst.ie