Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!

 

Fáilte agus go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar  Shuíomh Eacnamaíochta SFGM. Ionchorpraíonn foireann Eacnamaíochta SFGM Eacnamaíocht trí fhorbairt ghairmiúil ardchaighdeáin agus tacaíocht a sholáthar a chumhachtaíonn múinteoirí agus scoileanna chun an t-oideachas is fearr agus is féidir a chur ar fáil do gach dalta/scoláire.  Dearadh an suíomh chun faisnéis a thabhairt duit ar an raon tacaíochtaí agus forbairtí gairmiúla a chuireann SFGM ar fáil. Brabhsáil trí na codanna éagsúla. 


 

Eacnamaí Óg na Bliana 2018

Cliceáil anseo chun cóip den cháipéis seo a íoslódáil

Cliceáil anseo le sonraí a fháil ar chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2017

 

Eacnamaí Óg na Bliana 2018 – Imscrúduithe Molta
Tuilleadh eolais le teacht go luath

 

 

 Eacnamaíocht Bheo 2017
 

 

Cliceáil anseo  chun rochtain a fháil ar na láithreoireachtaí ón gcomhdháil Eacnamaíocht Bheo a reáchtáladh ar an 9 Meán Fómhair in Óstán an Hodson Bay.

 

 

 

 
Comhairliúchán Eacnamaíochta na hArdteistiméireachta

 

Is mian leis an CNCM do thuairimí ar thodhchaí Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta a fháil – comhairliúchán ar oscailt anois ag      Cuir comhghleacaithe ar an eolas.

 

Scarbhileog Anailíse Ábhair Eacnamaíochta

 

Cliceáil anseo  chun an Scarbhileog Anailíse Ábhair Eacnamaíochta do 2017 a aimsiú.  

 

Nua – Suíomh gréasáin Gnó

 

Acmhainn nua ar líne do mhúinteoirí agus do dhaltaí Gnó agus Eacnamaíochta na hArdteistiméireachta  www.businesseducation.ie .

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe.  Lean  an nasc seo chuig  ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin le tacú leis an réimse ábhar Gnó. Logáil isteach ar: www.bstai.ie

 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir d’Eacnamaíocht agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.  Is féidir teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 9078382. Is é an seoladh ríomhphoist d’Eacnamaíocht  business@pdst.ie