An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Staidéar Tomhaltóra

 

Cuimsíonn an chuid seo roinnt láithreoireachtaí PowerPoint,  póstaer  agus nótaí. Liostaítear iad in ord aibítre, ag tosú leis na láithreoireachtaí PowerPoint.  Cliceáil ar an deilbhín lánscáileáin (ceithre shaighead amach)  ar dheis ag bun  gach rannáin chun amharc uirthi  nó cliceáil ar an rannán “Teideal” a bhfuil hipearnasc chuici leis an gcáipéis a íoslódáil.

 

Láithreoireachtaí PowerPoint

Teideal Amharc
Baile a Dhearadh
Leictreachas 1
Leictreachas 2
Teas
Sláinteachas sa Bhaile
Soilsiú
Bainisteoireacht Acmhainní
Sábháilteacht sa Bhaile
Teicneolaíocht sa Bhaile
Uisce

 

 

 

Póstaeir agus Nótaí

 

Teideal Amharc
Próiseas an Deartha 1
Próiseas an Deartha 2
Gnéithe Nua-aimseartha de Chócaireán
Triantán na hOibre