Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí – Obair Chúrsa Phraiticiúil Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Obair Chúrsa Phraiticiúil le haghaidh Measúnú

 

Obair Chúrsa le haghaidh Measúnú
     
Athbhreithniú Bileog Dul Siar Phraiticiúil ar Phórtha Ainmhithe Nasc
  Bileog Dul Siar Phraiticiúil 1 ar Phórtha Ainmhithe Nasc
  Bileog Dul Siar Phraiticiúil Nasc
  Póstaer faoi Aithint Ainmhithe Nasc
  Quiz Dul Siar faoi Aithint Ainmhithe Nasc
  Pictiúir Pórtha Nasc
  Pictiúir Ainmhithe Nasc
  Bileog Dul Siar Phraiticiúil  ar Phlandaí Nasc
  PowerPoint faoi Aithint Plandaí Nasc
  Plandaí agus Fine Nasc 
     
Obair Chúrsa Seicliosta d’Obair Chúrsa Phraiticiúil Nasc
  Treoirlínte maidir le hObair Chúrsa Phraiticiúil Nasc
     
Agallamh Ceisteanna Samplacha Agallaimh Nasc
     
     
Cuairt ar Fheirm Bileog faoin gCuairt ar Fheirm Churaíochta Nasc
  Staidéar a Dhéanamh ar Ghéinitic ar an bhFeirm Nasc
  Bileog faoin gCuairt ar Fheirm Chaorach Nasc