Nuacht GCAT

 

 

Nuacht

 


 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 2017 - Torthaí GCAT

 

Tá an líon scoláirí a bhí ag gabháil don ábhar le cúig bliana anuas, mar aon leis na marcanna a bronnadh, le fáil sa tábla seo a leanas:

 

Bliain

Pas le Gradam

Tuillteanas

Pas

Níor éirigh leo

Iomlán

2012

1,972

8,153

4,554

1,169

15,848

2013

1,707

7,622

5,117

1,233

15,679

2014

1,730

7,538

4,750

1,256

15,274

2015

1,620

8,326

4,148

830

14,924

2016

1,870

7,454

4,291

1,022

14,637

2017 1,542 7,793 3,942 748 14,025

 

 

 

Comórtas Scileanna Gairme

 

Cliceáil anseo  chun teacht ar fhaisnéis faoi chomórtas scileanna gairme careersportal.ie

 

Nua – Cluichí GCAT

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar roinnt cluichí atá bunaithe ar GCAT

 

CV agus Plean Gníomhaíochta

 

Imscrúdú Gairme agus Tuairisc Achomair

 

Taithí Oibre agus Agallamh Taifeadta

 

Tuairisc Fiontraíochta agus Tuairisc ar m’Áit Féin

 

Conas do chluichí féin a chruthú


 

 

Preasráiteas ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Scála Pointí NUA na Lár-Oifige Iontrála

 

 

Gráid nua GCAT

   
Pas le Gradam A4  
Tuillteanas A6 G2
Pas   G4

 

Scála Pointí NUA na Lár-Oifige Iontrála

INUO

 

Buaiteoir Bhonn Óir GCAT 2014


Rebecca Ní Bhriain ó Choláiste Daibhéid, An tArdán Theas, Corcaigh

   

 

Fiontar a Iniúchadh


 

Lean an nasc seo le clárú don chúrsa seo

 

Acmhainní do Ghnó agus d’Eacnamaíocht ar líne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ciorclán 0040/2013 ón Roinn Oideachais agus Scileanna