An tSraith Shinsearach – Cuntasaíocht

 

Fáilte! 


Guímid beannachtaí  na Bliana Nua  ar ár múinteoirí Cuntasaíochta go léir
 
 
Nuacht

 

Ár mbuíochas lenár múinteoirí Cuntasaíochta go léir a d’fhreastail ar ár seimineár Náisiúnta.  Tá na hacmhainní ó Sheimineár na Cuntasaíochta Beo ar fáil  anseo


Más múinteoir nua Cuntasaíochta thú, déan teagmháil le business@pdst.ie i gcomhair tuilleadh tacaíochta.

 

Eacnamaí Óg na Bliana

 

Comórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2015

 

I gcomhpháirt le hIonad Oideachais Laoise, le hIonad Oideachais Chill Chainnigh,  le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, agus le Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach, déanfaidh SFGM óstáil ar Eacnamaí Óg na Bliana 2014/2015 in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an  18  Márta 2015.

 

Tá na sonraí uile ar fáil ag  an nasc seo

 

Buíochas speisialta  leis na múinteoirí agus na daltaí go léir a chaith a gcuid ama ag cur iontrálacha isteach  do chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2013.

 Is féidir féachaint ar na hiontrálacha go léir  ar leathanaigh Eacnamaí Óg na Bliana anseo.

 
 
 
Clárú do Mhúinteoirí Cuntasaíochta

 Cláraigh do chuid sonraí   le Cuntasaíocht SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.  Cliceáil anseo  le clárú.

 


 

  1. Mionchuideachta Idirbhliana ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2014/2015

Clárú: Cliceáil anseo

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Luain, an  23 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Springhill Court, Cill Chainnigh.

Dé Máirt, an 24 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Vienna Woods, Corcaigh.

Dé Céadaoin, an 15  Aibreán  2015

9.00am - 3.30pm

Abbey Hotel, Dún na nGall.

Déardaoin, an 16  Aibreán  2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Pháirc Mhionlaigh, Gaillimh.

Dé hAoine, an 17 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Athlone Springs

Dé Luain, an 20 Aibreán 2015

Dé Máirt, an 21 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

9.00am - 3.30pm

Óstán Spa, Leamhcán.

Óstán Spa, Leamhcán.

  1. Comórtas Ceannais Náisiúnta  ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2015

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Osprey. An Nás. Contae Chill Dara

 

 

 

CPD – Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cúrsaí Gnó an Fhómhair, 2014 

Comhtháthú ICT agus modheolaíochtaí eile a chothaíonn McF, litearthacht agus uimhearthacht sna ranna trádála idirnáisiúnta de Ghnó agus d’Eacnamaíocht an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.

Cuirfear an cúrsa sin ar siúl an athuair in ionaid éagsúla in earrach na bliana 2015.

Tuilleadh eolais

Comhdháil na Cuntasaíochta Beo  de chuid SFGM, 2014

 

 

 
Íoslódáil bróisiúr agus foirm iarratais an chláir anseo
 
 
 
I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábharbhunaithe. 

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin.  Téigh chuig www.bstai.ie   i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

 
Teagmhálaithe SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir do Chuntasaíocht agus tá sí  lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.  Is féidir  teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 907 8382. Is é an seoladh ríomhphoist do Chuntasaíocht  business@pdst.ie