Nuatheangacha na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

Fáilte! 


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a cheap ceardlanna do Nuatheangacha agus  a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

 

Pointe Spreagtha i dtreo na hIdirbhliana agus ina Diaidh. Earrach 2015 Díreoidh an  cheardlann nua seo ar an Idirbhliain agus ar smaointe a d’fhéadfaí a úsáid ar fud na Sraithe Sinsearaí. 

 

 

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Céadaoin, an 4 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

Déardaoin, an 5 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Mhuineacháin

Dé Céadaoin, an 11 Márta 2015 7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Chontae Loch Garman

Dé Céadaoin, an 11 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

 

Ionad Oideachais Mhaigh Eo
Dé Luain, an 23 Márta 2015 7.00pm - 9.00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí

 

 
 
 
Chun clárú don cheardlann seo, comhlánaigh ár  bhfoirm iarratais ar líne
 
 

Clárú do Mhúinteoirí Nuatheangacha Iasachta 

Cláraigh do chuid sonraí   le Nuatheangacha Iasachta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Seol ríomhphost chuig languages@pdst.ie 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Nuatheangacha: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Tairgeann na cumainn ábhair seo a leanas tacaíocht do mhúinteoirí teanga

Cumann na Múinteoirí Iodáilise

 www.atiireland.com

Cumann na Múinteoirí Spáinnise  

               www.atsirlanda.com

Cumann Múinteoirí Fraincise na hÉireann

            www.ncte.ie/ftai

Cumann Múinteoirí Gearmáinise na hÉireann

http://www.germanteachers.ie  

 

Teagmhálaithe SFGM

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Nuatheangacha agus tá sí  lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.   Is féidir teagmháil a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag  046 9078382. Is é an seoladh ríomhphoist do Nuatheangacha  languages@pdst.ie