Nuatheangacha Eachtracha na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

Fáilte! 

 

Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a cheap ceardlanna do Nuatheangacha Iasachta agus a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.


Clárú do Mhúinteoirí Nuatheangacha Iasachta   

Cláraigh do chuid sonraí le Nuatheangacha Iasachta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an Fhoirm seo

 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair nuatheangacha iasachta lean annasc seo.

 


 

Tacaíochtaí Breise

 

 

Cuireann Tionscnamh na dTeangacha Iarbhunscoile (PPLI) raon iontach tacaíochtaí agus acmhainní ar fáil do mhúinteoirí teanga. Is é www.languagesinitiative.ie  an suíomh gréasáin atá acu, agus déantar iarracht ann na nithe seo a leanas a chur ar fáil:

 

  • áit inar féidir le múinteoirí teanga acmhainní agus ábhair a chomhroinnt atá ábhartha do mhodheolaíocht an teagaisc teanga go ginearálta, teagasc na nuatheangacha iasachta nach mbíonn á dteagasc go coitianta ar an gcuraclam in iar-bhunscoileanna in Éirinn (Iodáilis, Seapáinis, Rúisis agus Spáinnis), agus na teangacha nua atá á labhairt mar theangacha baile in Éirinn 

  • faisnéis agus deiseanna maidir le foghlaim agus teagasc teangacha ar an leibhéal iar-bhunscoile

  • ardán don fhorbairt ghairmiúil leanúnach agus don uasoiliúint do mhúinteoirí nuatheangacha iasachta

  • faisnéis maidir leis an mbeartas i leith teangacha iasachta in Éirinn, riachtanais maidir le teangacha iasachta in Éirinn, agus ábhair eile a bhaineann leis an ábhar, agus naisc chucu sin.  

 

Caith súil ar an gcéad rang teagaisc ar líne maidir le húsáid na sprioctheanga sa seomra ranga!

 

 

Cuireann na cumainn ábhair seo a leanas tacaíocht iontach ar fáil do mhúinteoirí teanga freisin:

 

Cumann na Múinteoirí Iodáilise

 www.atiireland.org 

Cumann na Múinteoirí Spáinnise   

               www.atsirlanda.com

Cumann Múinteoirí Fraincise na hÉireann

            www.ncte.ie/ftai

Cumann Múinteoirí Gearmáinise na hÉireann

http://www.germanteachers.ie  

 

Teagmhálaí in SFGM

Is í Esther Herlihy an Riarthóir do Nuatheangacha Iasachta.  Is é an seoladh ríomhphoist do Nuatheangacha Iasachta  languages@pdst.ie