Innealtóireacht

Fáilte!


 

Ceardlann CPD

 

Micrishlis (PIC) a ríomhchlárú agus na buntáistí a bhaineann le PIC a úsáid i nDearadh Tionscadal Daltaí.

 

Reáchtálfar an cheardlann seo in UCC ó 10.00am go 1.00pm Dé Sathairn, an 22 Samhain mar chuid de Scientix 2015. Is é atá i gceist leis an gceardlann tús eolais a thabhairt ar mhicrishlis Rialaitheoir Comhéadain Fhorimeallaigh (PIC) agus ar na buntáistí a bhaineann le PIC a úsáid i ndearadh tionscadal. Tabharfar deis do rannpháirtithe sa cheardlann cláir shamplacha a chruthú agus a thabhairt leo, nithe is féidir a úsáid chun an mhicrishlis a ríomhchlárú agus a rialú le bogearraí “Genie Design Studio” atá ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus do mhúinteoirí. Is bunchúrsa tosaigh é seo agus ní gá do rannpháirtithe eolas a bheith acu roimh ré ar an teicneolaíocht rialúcháin ná ar an ríomhchlárú. 

 

Tabhair faoi deara nach bhfuil ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an gcúrsa seo agus go gcuirfear áiteanna ar fáil ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. 

 

Foirm Iarratais ar Líne   (a chuirfear ar fáil ag 9.00am Dé Luain, an 3 Samhain) 

 

 

Treoir maidir le hInnealtóireacht – Tionscadal Teicneolaíochta

 

Is é is aidhm do na leabhráin sin treoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí a thabhairt maidir le cineálacha cuir chuige is féidir a ghlacadh le hInnealtóireacht – Tionscadal Teicneolaíochta: Monarú/Dearadh.


Riarachán agus Sonraí Teagmhála

       Ionad Oideachais na hUaimhe

Seoladh Ríomhphoist: t4@pdst.ie

Guthán: 046 - 9078382

Facs:       046 - 9078385

Tástáil Tástáil