GNÓ NA SRAITHE SINSEARAÍ

Fáilte! 


 

Cúrsaí Gnó 2015  -  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

Comhtháthú ICT agus modheolaíochtaí eile a chothaíonn McF, litearthacht agus uimhearthacht sna ranna trádála idirnáisiúnta de Ghnó agus d’Eacnamaíocht an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Dátaí earraigh do 2015. 

 

    

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 10 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm 

Ionad Oideachais na hUaimhe

Dé Máirt, an 10 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí

Dé Céadaoin, an 11 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain

Déardaoin, an 12 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

 

Chun clárú don chúrsa seo, téigh chuig ár bhfoirm iarratais ar líne

 


 

Eacnamaí Óg na Bliana

 

Comórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2015

 

I gcomhpháirt le hIonad Oideachais Laoise, le hIonad Oideachais Chill Chainnigh,  le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, agus le Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach, déanfaidh SFGM óstáil ar Eacnamaí Óg na Bliana 2014/2015 in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an  18  Márta 2015.

 

Tá na sonraí uile ar fáil ag  an nasc seo

Gabhaimid buíochas faoi leith leis na múinteoirí agus na daltaí go léir a chaith a gcuid ama ag cur iontrálacha isteach do chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2013.  Is féidir féachaint ar na hiontrálacha go léir ar leathanaigh Eacnamaí Óg na Bliana anseo.


Dámhachtainí na nDamhán Alla Beag 2015 de chuid eircom 

Aithnítear daoine óga atá 19 mbliana d’aois agus níos óige trí na dámhachtainí agus tugtar luach saothair dóibh leis na dámhachtainí as na bealaí nuálacha ina n-úsáideann siad an t-idirlíon, go háirithe maidir le forbairt suíomhanna Idirlín, blaganna scoile agus dearadh. Chun tuilleadh sonraí a fháil, cliceáil ar an suíomh Idirlín  www.juniorspiders.ie 


Nuacht

  1. Mionchuideachta Idirbhliana ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2014/2015

Clárú: Cliceáil  anseo

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Luain, an  23 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Springhill Court, Cill Chainnigh.

Dé Máirt, an 24 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Vienna Woods, Corcaigh.

Dé Céadaoin, an 15 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Abbey Hotel, Dún na nGall.

Déardaoin, an 16  Aibreán  2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Pháirc Mhionlaigh, Gaillimh.

Dé hAoine, an 17 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Athlone Springs.

Dé Luain, an 20 Aibreán 2015

Dé Máirt, an 21 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

9.00am - 3.30pm

Óstán Spa, Leamhcán.

Óstán Spa, Leamhcán.

  1. Comórtas Ceannais Náisiúnta  ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2015

 

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Osprey. An Nás. Contae Chill Dara

 

 

 

Clárú do Mhúinteoirí Gnó 

Cláraigh do chuid  sonraí le Gnó SFGM ionas gur féidir linn tú a choinneáil ar an eolas faoin scéal agus faoin bhfaisnéis is déanaí ar fad.  Cliceáil anseo  chun clárú.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gnó in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaithe SFGM

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Ghnó agus tá sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. Is féidir  teagmháil  a dhéanamh léi  ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Ghnó business@pdst.ie