GNÓ NA SRAITHE SINSEARAÍ

Fáilte! 


 

Nuacht

 

Cliceáil anseo le sonraí a fháil ar chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2017


 

 

Scarbhileog Anailíse Ábhair

Cliceáil anseo  chun cóip den bhileog anailíse 2017 ar ábhar a íoslódáil le haghaidh Gnó.

 

Nua – Acmhainní Reachtaíochta Nuashonraithe

 

PowerPoint faoi Reachtaíocht Ionad Oibre (nuashonraithe 2017) Cliceáil anseo
PowerPoint faoi Reachtaíocht a bhaineann le Tomhaltóirí (nuashonraithe 2017) Cliceáil anseo
Leabhrán faoi Athruithe sa Reachtaíocht (Nótaí do Mhúinteoirí) Cliceáil anseo
Reachtaíocht i ndáil le Gnó Cliceáil anseo
Acht na gCuideachtaí 2014  Cliceáil anseo

 

Nua – Cluiche Gnó

 

Céard dó a sheasann na ceannlitreacha

 

Conas do chluiche féin a dhéanamh

 

Comórtas Get Up and Go

 

Cliceáil anseo  chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcomórtas Get Up and Go do 2017  

GET UP AND GO ó SFGM ar Vimeo.

 

 

Cliceáil anseo  chun rochtain a fháil ar Chlár Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn a ritheann d’Oifig Fiontair Áitiúil.

 

 

An Coimisiún Eorpach

 

Tá liosta de na hábhair atá ar láimh againn d’iar-bhunscoileanna ar fáil anseo.

Tá na hacmhainní uile saor in aisce.

I gcomhair tuilleadh faisnéise tabhair cuairt ar Chúinne na Múinteoirí ar shuíomh gréasáin Europa: https://europa.eu/teachers-corner/home_ga

Chun acmhainní a ordú, déan teagmháil linn:
R-phost eu-ie-info-request@ec.europa.eu

 

Tá comórtas físeáin ar líne á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach chun tallann óg a mhealladh chuig earnáil na tógála. Seol isteach físeán gearr ina léirítear do thionscadal, d’fhís, nó do smaoineamh nuálach d’earnáil na tógála agus glac do dheis chun guthán cliste a bhuachan agus aitheantas a fháil ar leibhéal Eorpach.

Chun sonraí a fháil, cliceáil anseo.


 

Clárú do Mhúinteoirí Gnó

 

Cláraigh do chuid  sonraí le Gnó SFGM ionas gur féidir linn tú a choinneáil ar an eolas faoin scéal agus faoin bhfaisnéis is déanaí ar fad.  Cliceáil anseo  chun clárú.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gnó in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Nua – Suíomh gréasáin Gnó

 

Acmhainn nua ar líne do mhúinteoirí agus do scoláirí Gnó agus Eacnamaíochta na hArdteistiméireachta, a d’fhorbair Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) agus Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) le chéile. Tá an suíomh ar fáil ag  www.businesseducation.ie .

 

Teagmhálaí in SFGM

 

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Ghnó agus tá sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. Is féidir  teagmháil  a dhéanamh léi  ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Ghnó business@pdst.ie