Amgen Teach

Fáilte chuig Amgen Teach  -  Leathanach Faisnéise


 

Amgen agus tionscadail eile

 

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí daltaí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an dalta a athrú agus iad ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

18 Deireadh Fómhair 2014 – Oideachas Eolaíochta bunaithe ar Fhiosrú 

28 Feabhra 2015 – Ag Múineadh trí Fhiosrú le Braiteoirí

18 Aibreán 2015 – An Domhan agus an Spás

 

Ábhair Cheardlainne Lá 1

 

BUNAIGH Ábhair

Ábhar TEMI

Ceistiú

Eochairscileanna

 

Le clárú don tionscadal seo lean an nasc seo