An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Pearsanra Tacaíochta ATF

 

 

RIARACHÁN NA HARDTEISTIMÉIREACHTA FEIDHMÍ:

SFGM: Bunoifig Riaracháin na hArdteistiméireachta Feidhmí
Ionad Oideachais  an Chláir,
Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir.

 

Riarthóir: Karen O’Loughlin

Guthán: (065) 6845504
Ríomhphost: lca@pdst.ie
Facs: (065) 6842930