An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

ACMHAINNÍ SCRÚDUITHE CHOIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

Scrúdpháipéir, scéimeanna marcála agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora arna bhfáil ó  www.examinations.ie

 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal  

Páipéar 1 Roinn A

Páipéar 1 Roinn B

Páipéar 2

Páipéar 2: Páipéar Foinse

Scéim Mharcála

Roinn A

Roinn B

Ardleibhéil

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora **

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015  
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014  

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

 

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

 

2009

2009

2009

2009

Páipéar 1  Páipéar 2

2009

2009

2009

 

2008

2008

2008

2008

Páipéar 1
Páipéar 2

2008

2008

2008

 

2007

2007

2007

2007

Páipéar 1
Páipéar 2

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

Páipéar 1
Páipéar 2

2006

2006

2006

 

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

 

2004

2004

2004

San áireamh i bPáipéar 2

Páipéar 1
Páipéar 2

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

San áireamh i bPáipéar 2

Páipéar 1  Páipéar 2

2003

2003

2003

 

2002

San áireamh i Roinn A

2002

San áireamh i bPáipéar 2

2002

2002

San áireamh i Roinn A

n/b

 

2001

San áireamh i Roinn A

2001

San áireamh i bPáipéar 2

2001

2001

San áireamh i Roinn A

2001

 

n/b n/b n/b n/b n/b n/b n/b n/b

2000

 

** Tá Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora ar fáil i roinnt ábhar/clár gach bliain.