Mata Meabhrach

Straitéisí Mata Meabhrach le haghaidh Suimiú agus Dealú

 

Is é is aidhm don cheardlann seo agus do na hacmhainní a ghabhann léi tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí nuair atá straitéisí matamaitice meabhrach le haghaidh suimiú agus dealú á bhforbairt ina seomra ranga. Déantar iniúchadh sa Lámhleabhar Mata Meabhrach ar phríomhairíonna an uimhris agus ar chaidrimh uimhris a bhaineann le suimiú agus le dealú. Leagtar amach sa Lámhleabhar cineálacha praiticiúla cuir chuige i leith tuiscint a fhorbairt ar na nithe sin freisin. Déantar iniúchadh ann ar eolas cúlra do mhúinteoirí agus ar fhíricí bunúsacha a bhaineann le matamaitic meabhrach.

 

Leagtar amach ann freisin raon gníomhaíochtaí nithiúla praiticiúla a thacóidh le daltaí forbairt a dhéanamh ar a straitéisí matamaitice ó mheabhair le haghaidh suimiú agus dealú. 

 

Ar deireadh, cuimsítear ann freisin rogha gníomhaíochtaí spéisiúla taitneamhacha a dhaingneoidh an fhoghlaim agus a thabharfaidh deiseanna do na daltaí máistreacht a fháil ar fhíricí suimithe agus dealaithe. 

 

Beidh sleamhnáin láithreoireachta ceardlainne ar fáil le híoslódáil anseo nuair a bheidh na ceardlanna thart.

 

 


 

Mata Meabhrach – Ceardlann 1: Lámhleabhar Suimithe agus Dealaithe

 

Mata Meabhrach – Ceardlann 2: Lámhleabhar Iolraithe agus Roinnte