Eagraithe Grafacha

Modheolaíochtaí GCAT

Cliceáil na naisc thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise

Eagraithe Grafacha

“Is fiú míle focal pictiúr.”

Nuair atá daltaí ag plé le coincheapa nua, is féidir le samhail nithiúil nó le heagraí grafach a bheith mar chabhair shármhaith theagaisc agus foghlama.

Cad atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach?

De ghnáth, is éard atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach ná foirm leathanaigh ina bhfuil spásanna bána ar féidir leis an dalta smaointe agus faisnéis a líonadh isteach iontu.  Féadann roinnt eagraithe a bheith an-sainiúil agus féadtar cinn eile a úsáid le cuid mhór topaicí.  Tugann an t-eagraí grafach dóigh eile do dhaltaí faisnéis a fheiceáil. Tuilleadh eolais

Eagraithe Grafacha don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eagraithe Grafacha Folmha d’úsáid ranga (le roinnt samplaí)