Ábhar a Chruthú

Modheolaíochtaí GCAT

 

Cliceáil na naisc thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise

 

Láithreoireachtaí Nuálacha PowerPoint

 

Cliceáil gach ceann de na naisc a leanas do theimpléid le haghaidh úsáid chruthaitheach comhaid PowerPoint. Tá treoracha san áireamh i ngach ceann de na láithreoireachtaí.  Is éard atá sa chéad nasc ná Who Wants to be a Millionaire? críochnaithe atá bunaithe ar Cháipéisí Gnó.  Féadtar cuid de na teimpléid eile a chóipeáil isteach i láithreoireachtaí PowerPoint a chruthaigh tú cheana féin mar sheiceálacha foghlama le haghaidh scoláirí. 

Who Wants to be a Millionaire?: PowerPoint (Cáipéisí Gnó)

Cuardach Focal: Teimpléad PowerPoint – úsáideach faoi choinne réamhtheagaisc nó dul siar ar eochairfhocail

Who Wants to be a ... : Teimpléad PowerPoint – is féidir é a úsáid chun dul siar ar thopaic ar leith

Who Wants to be a Millionaire?: Teimpléad PowerPoint –  macasamhlú ar an gclár teilifíse

Léaráid: Teimpléad PowerPoint –  úsáideach chun ord imeachtaí a thaispeáint

Ord Ceart: Teimpléad PowerPoint –  úsáideach chun dul siar ar thopaic lena ngabhann ord sainithe imeachtaí

Ilroghnach: Teimpléad PowerPoint – úsáideach chun tuiscint a sheiceáil laistigh de láithreoireacht eile atá cruthaithe

Trivia: Teimpléad PowerPoint

Mo Cheisteanna: Teimpléad PowerPoint –  cosúil le ceisteanna ilroghnacha

Nochtadh Pictiúr: Teimpléad PowerPoint –   macasamhlú ar an modh a úsáidtear sa chlár teilifíse Catchphrase .  Úsáideach le haghaidh foghlaimeoirí amhairc. Is féidir é a úsáid le heochairfhocail.

 

Moladh: 

Cad chuige nach leagfá cúram ar scoláirí na hIdirbhliana acmhainní topaic ar thopaic a chruthú ó na teimpléid seo?

 

Naisc le hUirlisí Web 2.0 chun Acmhainní a Chruthú
Físeán Animoto
Físeán Íoslódáil Photo Story
Taifeadadh Fuaime Íoslódáil Audacity
Néalta Focal Wordle
Néalta focal le cruthanna Tagxedo
Crosfhocail, Cuardaigh Focal Puzzle Maker
Luaschártaí agus Foclóir Quizlet
Luaschártaí, an Crochadóir, Crosfhocail, Cleachtaí Meaitseála Studystack