Modheolaíochtaí Teagaisc Molta

Modheolaíochtaí GCAT

 

 

 

Modheolaíochtaí Teagaisc Molta

 

Cliceáil leis an gcomhad PowerPoint agus mínithe ar na modheolaíochtaí a fheiceáil.

 

Cairt A-U-C-F

Straitéisí Éifeachtacha Teagaisc

Miotais a Bhaineann leis an bhFoghlaim

 

Páipéar Machnamhach Cúig Nóiméad

 

Féadfaidh scoláirí an  páipéar machnamhach cúig nóiméad  seo a chomhlánú ag deireadh an ranga lena bhfoghlaimíonn siad a dhaingniú. D’fhéadfaí é a úsáid mar “thicéad imeachta” ón rang. Is féidir le múinteoirí ansin a ranganna ina dhiaidh sin a phleanáil bunaithe ar an bhfaisnéis sa “ticéad imeachta”.

 

Eagraithe Grafacha

 

“Is fiú míle focal pictiúr.”

Nuair atá scoláirí ag plé le coincheapa nua, is féidir le samhail nithiúil nó le heagraí grafach a bheith mar chabhair shármhaith theagaisc agus foghlama.

Cad atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach?

De ghnáth, is éard atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach ná foirm leathanaigh ina bhfuil spásanna bána ar féidir leis an scoláire smaointe agus faisnéis a líonadh isteach iontu.  Féadann roinnt eagraithe a bheith an-sainiúil agus féadtar cinn eile a úsáid le cuid mhór topaicí.  Tugann an t-eagraí grafach dóigh eile do dhaltaí faisnéis a fheiceáil.  Tuilleadh eolais

Eagraithe Grafacha don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eagraithe Grafacha Folmha d’úsáid ranga (le roinnt samplaí)

 

Modheolaíocht an Leabhair Bhig

 

Uirlis sách suimiúil í Modheolaíocht an Leabhair Bhig ina bhfoghlaimíonn na scoláirí trína gcomhdhaltaí a theagasc. 

Conas an Leabhar Beag a chruthú agus a úsáid

Comhad PowerPoint chun an Leabhar Beag a thaispeáint do dhaltaí