Litearthacht Dhigiteach

Modheolaíochtaí GCAT

 

Cliceáil na naisc thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise

 

Litearthacht Dhigiteach

 

 

De réir na cáipéise Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol: an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020, tá ceithre chineál litearthachta ann, mar atá, scríbhneoireacht, léitheoireacht, litearthacht bhéil agus litearthacht dhigiteach. D’fhás na scoláirí a mhúinimid aníos leis an teicneolaíocht agus bíonn siad ar a suaimhneas nuair a bhaineann siad úsáid aisti.  

Alt faoi Litearthacht Dhigiteach lena ngabhann straitéisí molta

Ilmheáin agus úsáid chruthaitheach láithreoireachtaí PowerPoint

Más maith leat foghlaim faoin dóigh le físeáin a shábháil ó YouTube d’fhonn breathnú orthu sa rang, léigh an t-alt seo.

 

Físeán: 
Féach ar an bhfíseán