Treoirlínte

CINEÁLACHA CUIR CHUIGE AGUS MODHANNA TEAGAISC

 

Ba cheart go mbeadh úsáid dúrud cásanna agus modheolaíochtaí teagaisc/foghlama ina cuid ríthábhachtach den Idirbhliain. Is fearr a bhainfear spriocanna agus cuspóirí an chláir amach ach béim ar leith a leagan ar na réimsí seo a leanas:

  • foghlaim idirbheartach;
  • freagracht phearsanta san fhoghlaim;
  • foghlaim trí ghníomhaíocht;
  • réimsí cuí foghlama a chomhcheangal;
  • cineálacha cuir chuige i leith teagasc foirne;
  • obair ghrúpa: plé, díospóireacht, agallamh, rólghlacadh;
  • obair thionscadail agus taighde;
  • cainteoirí ar cuairt agus seimineáir;
  • cuairteanna staidéir agus turais allamuigh;
  • taithí oibre, obairaithris, seirbhís pobail.