Mionchuideachta

 

Fiontraíocht

Leabhrán ar Fhiontraíocht a theagasc.


Cliceáil anseo chun cóip den leabhrán thuasluaite a íoslódáil

 

Fiontar a Iniúchadh

Acmhainn Fiontraíochta atá oiriúnach don Idirbhliain

 

 


Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn

Cliceáil an nasc a leanas:

Suíomh Idirlín Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn

 317

 


Socrúchán Oibre i bhFiontar

Acmhainn iontach atá ann le Fiontraíocht a theagasc ar leibhéal na Bunscoile mar chuid de shocrúchán oibre.

310

Comhtháthaíodh sa churaclam seo gníomhaíocht do dhaltaí bunscoile idir 10 agus 12, chun buntuiscint a thabhairt dóibh ar Fhiontraíocht.  Acmhainn iontach atá ann do dhaltaí Idirbhliana nó GCAT le húsáid mar chuid dá socrúcháin oibre i mBunscoileanna.  Seol ríomhphost le haon tuairimí atá agat.  Ríomhphost:  business@pdst.ie

 

Nótaí do Chur i Láthair PowerPoint

Bileoga Faisnéise Siopa

Bileoga Oibre

Airgead Bréige

Irisleabhar Yes: Samplaí idirnáisiúnta

 

320

 

 

 


 

Achoimre ar Oideachas Fiontraíochta in Éirinn: Tuarascáil Martin

 

   

     

 

 


 

Suirbhé RedC ar  Mhic Léinn 3ú Leibhéal

 

     

 


 

Cleachtas Idirnáisiúnta 

 

      


Fiontraíocht SFGM