Nascmhodúl 1: Ullmhú do Shaol na hOibre

Nascmhodúl 1: Ullmhú do Shaol na hOibre

 

Aonad 1: Tús eolais ar Shaol na hOibre
Aonad 2: Scileanna Cuardaigh Fostaíochta
Aonad 3: Imscrúdú Gairme
Aonad 4: Socrúchán Oibre

 

Acmhainní Úsáideacha

 

M’áit Féin: PowerPoint
Gníomhaíochtaí Eacnamaíocha: PowerPoint
A Bheith mar Fhostóir: PowerPoint
Caidreamh Tionsclaíoch: PowerPoint

Acmhainn um Shaol na hOibre 
Imscrúdú Gairme in GCAT
Suíomh Idirlín Careers Portal
Careers Portal: PowerPoint 
Léargas ginearálta ar shuíomh Idirlín Careers Portal, mar aon le físeáin shamplacha (amharc air i mód láithreoireachta chun rochtain a fháil). Léiriú ar shuíomh WorkXperience agus faisnéis faoin gComórtas Náisiúnta Scileanna Gairme.
WorkXperience (Clár Scoileanna le Tacaíocht an Phobail)
Daltaí a Ullmhú le haghaidh Taithí Oibre 
Ullmhú le haghaidh Taithí Oibre: Seicliosta
Meabhairmhapa faoi Ullmhú do Shaol na hOibre

Torthaí Sonracha Foghlama
Scileanna agus Cáilíochtaí: Bileog Eolais

 

Ceachtanna Réamhaíochta

 

An tAcht um Chosaint Daoine Óga: Ceacht Réamhaíochta
An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair
Reachtaíocht in GCAT: Bileog Eolais