ICT i nGairmchlár na hArdteistiméireachta/Naisc

Acmhainní GCAT

 

Cliceáil na naisc thíos chun rochtain a fháil ar chatagóirí áirithe acmhainní

 

ICT i nGairmchlár na hArdteistiméireachta

 

Ceardlann: Uirlisí ar Líne don Teagasc agus Foghlaim

Uirlis chumhachtach é Google Forms a chruthaíonn tástálacha do dhaltaí. Féadfaidh sé a bheith ina huirlis fhéincheartaithe má bhaintear sochar as an script Flubaroo (feic na treoracha). Féadtar úsáid a bhaint as Google Forms freisin chun suirbhéanna a chruthú lena n-úsáid san imscrúdú in ‘M’áit Féin’, le Gníomhaíocht Fiontraíochta a ullmhú agus mar uirlis mheastóireachta nuair a chríochnaíonn scoláirí gníomhaíocht GCAT. 

 

PowerPoint - Uirlisí don Teagasc agus don Fhoghlaim
Treoracha maidir le Google Drive
Treoracha maidir le Google Forms
Treoracha maidir le do Chiúb féin a Chruthú
Treoracha maidir le Adobe Reader XI
Ceacht Réamhaíochta: Teimpléad
Trádáil Idirnáisiúnta – Ceacht Réamhaíochta
An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta – Ceacht Réamhaíochta 
Ireland by the Numbers – Ceacht Réamhaíochta
‘Socialnomics’ – Ceacht Réamhaíochta
‘Socialnomics’ – Triail Iomlánaithe 


 

Suíomhanna Idirlín/Naisc Úsáideacha
SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas Quizlet
Scoilnet Animoto
Webwise Íoslódáil Photo Story
Suíomh Fiontraíochta SFGM Íoslódáil Audacity
An Roinn Oideachais agus Scileanna Wordle
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Tagxedo
Careers Portal Puzzle Maker
Spirit of Enterprise Studystack
Féinmheastóireacht Scoile (SSE)