Nascmhodúl 2: Oideachas Fiontraíochta

Nascmhodúl 2: Oideachas Fiontraíochta

 

Aonad 1: Scileanna Fiontraíochta
Aonad 2: Fiontair Ghnó Áitiúla
Aonad 3: Eagraíochtaí Deonacha Áitiúla/Fiontair Phobail Áitiúla
Aonad 4: Gníomhaíocht Fiontraíochta

 

 

 

Acmhainní Úsáideacha

 

Bileog Oibre um Scileanna agus Cáilíochtaí
Scileanna Fiontraíochta: PowerPoint
Ceannaireacht: PowerPoint
Ceannaireacht
Fiontar Pobail: PowerPoint
Gníomhaíochtaí Fiontraíochta: PowerPoint
Suíomh Cartlainne EOY.tv (Cás-staidéir físeáin ar fhiontraithe Éireannacha mar aon le pleananna ceachta)

Suíomh Idirlín Business 2000  
Suíomh Idirlín Spirit of Enterprise  
Acmhainn – Fiontar a Iniúchadh
Acmhainn – Ábhair Fiontraíochta
Naisc Phobail agus Ghnó
Giniúint Smaointe: PowerPoint
Torthaí Sonracha Foghlama 

Rosso Solini: PowerPoint – Tara Houghton, buaiteoir Dhámhachtainí Fiontair Mac Léinn 2011, Dámhachtainí Fiontair Sheán Lemass 2011

An Bubblegum Club: PowerPoint –  Carthanas Éireannach é an Bubblegum Club a bhfuil mar mhisean acu ócáidí iontacha a sholáthar do pháistí iontacha, a bhfuil go leor díobh thíos le tinneas a d'fhéadfadh a bheith bagrach don bheatha nó le tinneas díblithe fadtéarmach nó atá faoi mhíbhuntáiste ar bhealach éigin eile. Más spéis leat féin nó le do scoláirí airgead a thiomsú don eagraíocht fhíorfhiúntach seo, téigh go http://www.bubblegumclub.ie/home

Físeán Fiontraíochta

Suíomh Fiontraíochta SFGM