An tSraith Shóisearach – Acmhainní le haghaidh Oideachas Reiligiúnach

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 


Fáilte chuig an rannán ACMHAINNÍ CURACLAIM le haghaidh  Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sóisearaí  .

 

Roinn A – Pobail Chreidimh
Cuid 1 – Pobal
Cuid 2 – Pobail ag Gníomhú
Cuid 3 – Pobail Chreidimh
Cuid 4 – An Gaol atá ag Pobail Chreidimh lena Chéile
Cuid 5 – Eagar agus Ceannaireacht i bPobail Chreidimh

 

Roinn B – Bunús an Reiligiúin: an Chríostaíocht
An Chríostaíocht: Bileog Dul Siar i dtaca leis an gCríostaíocht
Cuid 1 – An Comhthéacs
Cuid 2 – Fianaise i dTaobh Íosa
Cuid 3 – Pearsa agus Seanmóireacht Íosa
Cuid 4 – Bás agus Aiséirí Íosa
Cuid 5 – Creideamh i gCríost

 

Roinn C – Bunús an Reiligiúin: Mór-Reiligiúin Dhomhanda
Cuid 1 – An Comhthéacs
Cuid 2 – Foinsí na Fianaise
Cuid 3 – Deasghnátha Aistrithe Saoil agus Deasghnátha Eile
Bileog Oibre faoi Dheasghnáth Ionadachta sa Ghiúdachas
Cuid 4 – Forbairt an Traidisiúin
Cuid 5 – Traidisiún, Creideamh agus Cleachtadh sa Lá atá Inniu Ann

 

Roinn D – Ceist an Chreidimh
Cuid 1 – Staid an Chreidimh sa Lá atá Inniu Ann
Tosca a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chreideamh agus cleachtadh
Cuid 2 – Tús an Chreidimh
Cuid 3 – Fás an Chreidimh
Cuid 4 – Creideamh á Chur in Iúl
Cuid 5 – Dúshláin don Chreideamh

 

Roinn E – Ceiliúradh an Chreidimh
Cuid 1 – Saol na nDeasghnáth
Beannaitheacht a Iniúchadh
Cuid 2 – Eispéireas an Adhartha
Cuid 3 – Adhradh mar Fhreagra ar an Rúndiamhracht
Cuid 4 – Comharthaí agus Siombailí
Cuid 5 – Urnaí
Treoirlínte ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le riachtanais ardleibhéil
Cearnóga briathartha amhairc oiriúnaithe a úsáid
Crosfhocal
Crosfhocal: Réiteach
Cuardach Focal
Cuardach Focal: Réiteach
Láithreoireacht RTAI
Faithless – God is a DJ
James Blunt – No Bravery
Chantz – Lean on Me
Louis Armstrong – What a Wonderful World
Mary Mary – Shackles (Praise You)
Simon Webbe – Lay Your Hands
U2 – All Because of You
U2 – Yahweh
Spike Milligan ag caint ar Dhia
Jim Irwin – To Rule The Night (curtha in oiriúint)
Brendan Kennelly – Poem from a Three-Year Old
Ceist de chineál ailt
Ceist de chineál aiste giorra

 

Roinn F – Dúshlán na Moráltachta
Cuid 1 – Tús na Moráltachta
Cuid 2 – Foinsí Moráltachta
Cuid 3 – Ag Forbairt i gCúrsaí Moráltachta
Cuid 4 – Moráltacht Reiligiúnach á Cur i nGníomh
Cuid 5 – An Dlí agus an Mhoráltacht

 

 

Obair Dhialainne
Obair Dhialainne: Seicliosta
Obair Dhialainne: Sampla