Tánaiste

 

Leas-Phríomhoidí:

 

Ar spéis leat do scileanna ceannaireachta a fhorbairt?

 

Léargas Ginearálta:

Cúrsa samhraidh ceannaireachta SAOR IN AISCE é Tánaiste a ceapadh go sonrach le haghaidh Leas-Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí Gníomhacha. Tá sé á chur ar fáil ag SFGM. Nuair a bheidh sé curtha díobh acu, beidh na rannpháirtithe incháilithe le haghaidh trí lá de Shaoire Phearsanta Bhreise.

Tugann an cúrsa deiseanna do leas-phríomhoidí a ról ceannaireachta a iniúchadh le go mbeidh siad in ann teagasc agus foghlaim ardchaighdeáin a threorú ina scoil. Deis atá ann foghlaim ó éascaitheoirí agus ó chomhghleacaithe a bhfuil róil den chineál céanna acu trí úsáid a bhaint as ábhair agus as acmhainní atá deartha nó curtha in oiriúint do ról an leas-phríomhoide.

 

Ionaid:

Seo a leanas na hionaid don chúrsa samhraidh SAOR IN AISCE seo in 2017:

 

 

Ábhar:


Pléitear an méid seo a leanas ar an gcúrsa: cumarsáid éifeachtach; bainistíocht coinbhleachta; an príomhoide agus an leas-phríomhoide mar fhoireann ceannaireachta; ceannaireacht roinnte; athruithe a threorú; agus tionchar dearfach a imirt ar chultúr foghlama na scoile. Tugtar achoimre ar an tseachtain san amchlár samplach seo a leanas:

 

 

Teistiméireachtaí:

"Obair ghrúpa den scoth. Baineadh úsáid as cásanna praiticiúla agus feidhmeacha. Bhí an tseachtain ar fad thar a bheith fóinteach. B'fhiú go mór freastal air."

 

"Bhí na modúil a cuireadh i láthair ag teacht go díreach le rithimí na scoilbhliana agus le dúshláin an Leas-Phríomhoide. Ba mhór an tairbhe é dearcthaí éagsúla a chloisteáil agus treoir a fháil ón láithreoir."

 

"Is deis iontach é an clár Tánaiste chun aithne a chur ar leas-phríomhoidí eile. Cruthaíonn sé naisc agus cairdeas le daoine eile. Tá sé an-tábhachtach i gcoinne na mothúchán sin go bhfuilimid scoite amach de bharr na ndeiseanna teoranta a fhaighimid le dul i mbun líonrú; cuireann sé ar do shuaimhneas thú mar go bhfuil a fhios agat nach bhfuil tú i d'aonar – go bhfuil daoine eile ag plé leis na dúshláin agus na deiseanna céanna ag an am céanna leatsa."

 

"Sárchúrsa a bhí ann; bhí go leor eolais ann agus bhí neart le foghlaim ó na gníomhaíochtaí foirne. Go raibh míle maith agaibh."

 

Ceisteanna:

Is féidir an t-eolas ar fad a fháil ó Linda Hogan. Cuir r-phost chuici ag lindahogan@pdst.ie agus/nó cuir scairt uirthi ar 065 6845520.