Tánaiste

 

Leas-Phríomhoidí:

 

Ar spéis leat do scileanna ceannaireachta a fhorbairt?

 

Léargas Ginearálta:

Cúrsa samhraidh ceannaireachta SAOR IN AISCE é Tánaiste a ceapadh go sonrach le haghaidh Leas-Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí Gníomhacha. Tá sé á chur ar fáil ag SFGM. Nuair a bheidh sé curtha díobh acu, beidh na rannpháirtithe incháilithe le haghaidh trí lá de Shaoire Phearsanta Bhreise.

Tugann an cúrsa deiseanna do leas-phríomhoidí a ról ceannaireachta a iniúchadh le go mbeidh siad in ann teagasc agus foghlaim ardchaighdeáin a threorú ina scoil. Deis atá ann foghlaim ó éascaitheoirí agus ó chomhghleacaithe a bhfuil róil den chineál céanna acu trí úsáid a bhaint as ábhair agus as acmhainní atá deartha nó curtha in oiriúint do ról an leas-phríomhoide.

 

Ionaid:

Seo a leanas na hionaid don chúrsa samhraidh SAOR IN AISCE seo in 2018:

 

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

Ionad Oideachais Dhroim Conrach (Ionad For-rochtana

Ionad Oideachais Chorcaí

IO Loch Garman

Ionad Oideachais Phort Láirge

Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí

Ionad Oideachais Luimnigh

Ionad Oideachais Thrá Lí

Ionad Oideachais Mhuineacháin

Ionad Oideachais Shligigh

Ionad Oideachais Mhaigh Eo

Ionad Oideachais Chill Dara

Ionad Oideachais Laoise

Ionad Oideachais na hUaimhe

 

Ábhar:


Pléitear an méid seo a leanas ar an gcúrsa: cumarsáid éifeachtach; bainistíocht coinbhleachta; an príomhoide agus an leas-phríomhoide mar fhoireann ceannaireachta; ceannaireacht roinnte; athruithe a threorú; agus tionchar dearfach a imirt ar chultúr foghlama na scoile. Tugtar achoimre ar an tseachtain san amchlár samplach seo a leanas:

 

 

Teistiméireachtaí:

"Obair ghrúpa den scoth. Baineadh úsáid as cásanna praiticiúla agus feidhmeacha. Bhí an tseachtain ar fad thar a bheith fóinteach. B'fhiú go mór freastal air."

 

"Bhí na modúil a cuireadh i láthair ag teacht go díreach le rithimí na scoilbhliana agus le dúshláin an Leas-Phríomhoide. Ba mhór an tairbhe é dearcthaí éagsúla a chloisteáil agus treoir a fháil ón láithreoir."

 

"Is deis iontach é an clár Tánaiste chun aithne a chur ar leas-phríomhoidí eile. Cruthaíonn sé naisc agus cairdeas le daoine eile. Tá sé an-tábhachtach i gcoinne na mothúchán sin go bhfuilimid scoite amach de bharr na ndeiseanna teoranta a fhaighimid le dul i mbun líonrú; cuireann sé ar do shuaimhneas thú mar go bhfuil a fhios agat nach bhfuil tú i d'aonar – go bhfuil daoine eile ag plé leis na dúshláin agus na deiseanna céanna ag an am céanna leatsa."

 

"Sárchúrsa a bhí ann; bhí go leor eolais ann agus bhí neart le foghlaim ó na gníomhaíochtaí foirne. Go raibh míle maith agaibh."

 

Ceisteanna:

Is féidir an t-eolas ar fad a fháil ó Linda Hogan. Cuir r-phost chuici ag lindahogan@pdst.ie agus/nó cuir scairt uirthi ar 065 6845520.