Ag Feabhsú na hUimhearthachta trí Fhéinmheastóireacht Scoile: Láithreoireachtaí Lá Naisc

Láithreoireachtaí an tSeimineáir


 

Is é cuspóir na ‘Seimineár Ag Feabhsú na hUimhearthachta trí Fhéinmheastóireacht Scoile’ an feabhas ar sholáthar uimhearthachta a fhiosrú agus a éascú sa churaclam ar fad agus sa scoil uile. Déanann na seimineáir éascú agus iniúchadh ar an ról a sholáthraíonn an próiseas féinmheastóireachta scoile, mar uirlis mhachnamhach, ó thaobh staid na scoileanna i dtéarmaí theagasc agus fhoghlaim na huimhearthachta. Tugtar treoir ar an gcaoi is fearr teagasc agus foghlaim na huimhearthachta a fheabhsú trí  spriocanna ciallmhara a leagan síos, agus cúnamh acu ó ghníomhartha sainchuspóireacha ag úsáid an phróisis Féinmheastóireachta Scoile sé chéim mar threoir. Gheobhaidh tú faoi iamh achoimre den dá lá a d’fhéadfadh a bheith áisiúil duit le do chuid oibre ar scoil:

 

 

Ag Feabhsú na hUimhearthachta trí Fhéinmheastóireacht Scoile Lá 1

 

 

Ag Feabhsú na hUimhearthachta trí Fhéinmheastóireacht Scoile Lá 2