Acmhainní

 

Acmhainní ar Líne


 

Tá liosta anseo thíos de roinnt suíomhanna Idirlín agus aipeanna úsáideacha is féidir a úsáid chun cumas uimhearthachta na scoile uile a chur chun cinn agus a fhorbairt.  Cliceáil anseo le leagan PDF de na liostaí a íoslódáil.

 

              http://pdst.ie/sites/default/files/PDST%20GRAPHIC%20ORGANISER%20ENG%20FINAL.pdf

              Rogha mhaith de theimpléid eagraí grafach agus moltaí i gcomhair úsáide. Áisiúil chun                                                                                 straitéisí réiteach fadhbanna a chur chun cinn. Obair ghrúpa agus smaointe i gcomhair McF freisin. 

 

http://mathscircles.ie

 Cleachtaí úsáideacha a bhaineann le réiteach fadhbanna.

 

http://nrich.maths.org/frontpage

Foireann de mhúinteoirí cáilithe iad NRICH ar cleachtóirí i smaointeoireacht mhatamaitice shaibhir iad freisin. 

 

http://www.haveyougotmathseyes.com/

Feidhmeanna matamaitice sa saol mar atá

 

http://seandelaney.com/2011/11/15/how-parents-can-help-their-child-learn...

Smaointe ón Dr Seán Delaney  maidir leis an mbealach is fearr inar féidir le tuismitheoirí cabhrú lena leanaí ó thaobh matamaitice de.

 

http://www.arcademicskillbuilders.com 

Físchluichí oideachais ar líne

 

http://worksheets.theteachercorner.net 

Puzail focal, e.g. cén fáth a bhfuil clúdach dúnphoill cruinn? 

 

http://ie.ixl.com 

Tá IXL ailínithe le curaclam náisiúnta na hÉireann. 

http://www.mangahigh.com/en_gb/games

Leaganacha gairide de chluichí Matamaitice saor in aisce. Féadfaidh daltaí leaganacha iomlána a imirt saor in aisce má chruthaíonn tú cuntas scoile agus logálacha isteach  a eisiúint dóibh.

http://nlvm.usu.edu 

Acmhainní do shnáitheanna éagsúla ar fáil. Scrollaigh síos go gráid 9-12 i gcomhair acmhainní dara leibhéal.

http://www.thatquiz.org/ 

Quizeanna agus tástálacha i gcoinne an chloig atá an-mhaith.

http://www.mathplayground.com/geoboard.html 

Geochlár idirghníomhach

http://www.theteachercorner.net/ 

Cnuasach de bhileoga oibre oideachasúla, pleananna ceachta, gníomhaíochtaí agus acmhainní do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí

 http://www.cngl.ie/ailo/ 

Puzail teanga, loighce agus teangeolaíochta

http://www.jcspliteracy.ie/num_jcsp_resources.php:

Rochtain ar acmhainní uimhearthachta TSCS

 

http://www.mathsisfun.com/

Puzail, cluichí agus bileoga oibre

 

http://www.tes.co.uk/

Acmhainní úsáideacha do gach ábhar

 

http://mrbartonmaths.com/

Acmhainní matamaitice do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do dhaltaí.

 

http://www.studystack.com/

Uirlis litearthachta matamaiticiúla 

 

http://amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html

Foclóir beoite

 

 

 

 

 

 

 


 

Aipeanna Scoile


 

Tá liosta anseo thíos de roinnt aipeanna úsáideacha is féidir a úsáid chun tacú le forbairt uimhearthachta na scoile uile:

 

King of Math: An-mhaith maidir le meabhairuimhríocht

Math Quiz Game Show: Quizeanna ar roinnt topaicí éagsúla matamaitice

Digiwhiz: An-mhaith maidir le líofacht uimhris

 

5 Dice: Cleachtaí lena gcomhcheanglaítear cúig uimhir agus oibríochtaí, agus é mar aidhm spriocuimhir a bhaint amach

Wolfram Algebra Course Assistant: Cur chuige il-léiritheach i leith ailgéabair

Wolfram Pre-Algebra Course Assistant: Cur chuige il-léiritheach i leith ailgéabair

Math Bingo: Úsáideach maidir le huimhríocht bhunúsach

Algebra Touch: Taispeántas ar bhunrialacha an tsuimithe/an dealaithe

Fraction Basics: Ceachtanna atá bunaithe ar ghnéithe difriúla de chodáin

Tangrams: Úsáideach maidir le puzail agus le cruthanna

Math Gr5: Tá topaicí amhail uimhreas agus oibríochtaí, codáin agus tomhas, etc., ar áireamh ann

Conundra Math: Cleachtaí lena gcomhcheanglaítear trí uimhir agus oibríochtaí, agus é mar aidhm spriocuimhir a bhaint amach

 

NumberGame: Aip lena gcomhcheanglaítear teangacha iasachta agus na huimhreacha idir 1 agus 10