Réiteach Fadhbanna

Réiteach Fadhbanna

 

 

Tá sé de chuspóir ag na ceardlanna um réiteach fadhbanna a eagraíonn SFGM in Ionaid Oideachais áitiúla ar fud na tíre tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí le réiteach fadhbanna a fhiosrú mar mhodheolaíocht lárnach sa churaclam matamaitice. Cuirtear fiosrú ábhair, modheolaíochtaí agus scileanna agus forbairt smaointeoireachta matamaiticiúla chun cinn tríd síos. Is féidir na hacmhainní agus na hábhair a leanas a phriontáil nó a íoslódáil ach na naisc thíos a chliceáil.

 

 


 

 

Ceardlann 1

Sleamhnáin

Tasc-Chártaí:

Tréan an Dísle

An V Draíochta

Baile na mBéiríní

Muincí Aonach na Scoile

Leabhrán

 

 


 

 

Ceardlann 2

Sleamhnáin

Na Scéalta is Mó

Fadhbannale Focail

 


 

Tá roinnt ceardlann agus seimineár tairgthe ag SFGM i réimse an Réitigh Fadhbanna. Is féidir teacht ar acmhainní ábhartha ó na seisiúin sin trí chliceáil ar na naisc thíos:

 

 

Sean-Acmhainní

 

 

Seisiún 1

Sleamhnáin

Leabhrán

Fadhbanna Béil

Fadhbanna le haghaidh na matamaitice ó mheabhair

Ceisteanna Clár Sprice

Uimhir an lae – Tasc-Chártaí

 

 


 

 

Seisiún 2

Sóisearach:

Tasc-chártaí

Leabhrán ar an Rian Matamaitice

Sinsearach:

Tasc-chártaí

Leabhrán ar an Rian Matamaitice

Obair Ghrúpa Chomhoibríoch – Rólchártaí

Leabhrán Measúnaithe

Leabhrán Difreála

Dialann Mhatamaitice

Loga Foghlama

ICT agus Réiteach Fadhbanna

 

 

Gníomhaíochtaí Breise

Rian Matamaitice Sóisearach:

Rian sa Seomra Ranga

Tasc-chártaí – Teimpléad

Tasc-chárta Ceardlainne

Rian Matamaitice Sinsearach:

Rian sa Seomra Ranga

Tasc-chártaí – Teimpléad

Tasc-chárta Ceardlainne

Réiteach Fadhbanna

Tasc-chártaí

Smaointe le haghaidh Rianta Matamaitice

Léargais Ghinearálta ar Rian Matamaitice

Cruthú Rianta

 

 

 


 

 

 

Seisiún 3

Réiteach Fadhbanna – Seicliosta

Tuismitheoirí agus Matamaitic

Gluais ar Théarmaí Matamaiticiúla

Réiteach Fadhbanna – Seicliosta Cóipleabhair

Developing Maths Eyes: Paca Acmhainní

 

www.haveyougotyourmathseyes.com

Tuarascáil FMS agus Plean Feabhsúcháin FMS – Teimpléad