An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

 

Ábhar Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Rinneadh scrúdú ar Shiollabas Athbhreithnithe na hEolaíochta Sóisearaí den chéad uair in 2006. Níl san áireamh anseo ach scrúdpháipéir agus scéimeanna marcála an tsiollabais athbhreithnithe. Comhlánaítear tuarascálacha an phríomhscrúdaitheora uair amháin gach cúpla bliain. Tugtarathbhreithniú i dTuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora ar fheidhmíocht scoláirí sna scrúduithe agus anailís mhionsonraithe ar na caighdeáin freagartha do gach ceist.

 

Páipéar AL    SM AL   Páipéar GL    SM GL   Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora
2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015  
2014 2014 2014 2014  
Páipéar AL 2013 SM AL 2013 Páipéar GL 2013 SM GL 2013  
Páipéar AL 2012 SM AL 2012 Páipéar GL 2012 SM GL 2012  
Páipéar AL 2011 SM AL 2011 Páipéar GL 2011 SM GL 2011  
Páipéar AL 2010 SM AL 2010 Páipéar GL 2010 SM GL 2010  Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora 2010
Páipéar AL 2009 SM AL 2009 Páipéar GL 2009 SM GL 2009  
Páipéar AL 2008 SM AL 2008 Páipéar GL 2008 SM GL 2008  
Páipéar AL 2007 SM AL 2007 Páipéar GL 2007 SM GL 2007  
Páipéar AL 2006 SM AL 2006 Páipéar GL 2006 SM GL 2006 Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora, 2006

 

Anailís ar Thorthaí an Teastais Shóisearaigh

Bain úsáid as na huirlisí seo le do chuid torthaí a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta. Is féidir iad a úsáid chun cabhrú le féinmheastóireacht do roinne ábhair.

Anailís Ábhair: Eolaíocht Shóisearach 2013 Nasc
Anailís Ábhair: Eolaíocht Shóisearach 2012