An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 

 

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 


Siollabas agus Treoirlínte

Tá naisc le siollabas agus treoirlínte Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí le fáil thíos

 

Leagtar cáipéis an tsiollabais athbhreithnithe, 2006, amach ina trí rannán. I ngach rannán, cuirtear síos ar na príomhthopaicí agus ar na fothopaicí, agus ar na torthaí foghlama lena mbaineann freisin.

Íoslódáil siollabas

 

Nótaí ar an Siollabas Athbhreithnithe

Cuireadh tacar nótaí míniúcháin chuig gach scoil i mí na Bealtaine 2003. Mínítear sna nótaí seo na príomhathruithe ar an siollabas maidir le hábhar agus le cur chuige teagaisc araon

Íoslódáil nótaí

 

Treoirlínte CNCM do Mhúinteoirí

Treoirlínte do mhúinteoirí, arna n-athrú chun dáta i mí Feabhra 2006

Íoslódáil treoirlínte

 

Treoir don Chigireacht Ábhair

Íoslódáil treoir

 

Pleanáil an churaclaim

Aonad 9 den cháipéis phleanála ón SDPI (an Tionscnaimh um Pleanáil Forbartha Scoile)

Íoslódáil Aonad 9

 

Treoir maidir le CigireachtTheagmhasach

Íoslódáil Treoir