An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Curaclam

Cuirtear an siollabas i láthair ina thrí phríomhrannán, a dhíríonn ar réimsí sonracha na bitheolaíochta, na ceimice agus na fisice. Cuirtear síos ar thopaicí agus ar fhothopaicí, agus ar na torthaí foghlama a bhaineann leo, laistigh de gach rannán siollabais.

Go ginearálta, cuirtear iad i láthair in ord deacrachta, na cinn is simplí ar dtús – cuireann imscrúduithe agus turgnaimh ina dhiaidh sin leis an eolas agus leis na scileanna a forbraíodh níos luaithe.

 

Curaclam

Cuirtear an siollabas i láthair ina thrí phríomhrannán, a dhíríonn ar réimsí sonracha na bitheolaíochta, na ceimice agus na fisice. Cuirtear síos ar thopaicí agus ar fhothopaicí, agus ar na torthaí foghlama a bhaineann leo, laistigh de gach rannán siollabais.

Go ginearálta, cuirtear iad i láthair in ord deacrachta, na cinn is simplí ar dtús – cuireann imscrúduithe agus turgnaimh ina dhiaidh sin leis an eolas agus leis na scileanna a forbraíodh níos luaithe.

Úsáid na naisc roghchláir chun acmhainní curaclaim a fháil do gach ábhar. 

Faigh rochtain ar acmhainní bitheolaíochta fisice agus ceimice sa chartlann ó  na naisc roghchláir.