Acmhainní

Page Content Category: 

Tá na hacmhainní seo a leanas ar fáil lena n-íoslódáil chun tacú le múinteoirí Béarla mar Theanga Bhreise agus le múinteoirí seomra ranga príomhshrutha:

 • Toolkit for Diversity in the Primary School
 • Up and Away
 • English as an Additional Language in Irish Primary Schools - Guidelines for Teachers (CNCM)
 • European Language Portfolio
 • Oideachas Idirchultúrtha sa Bhunscoil: Treoirlínte do Scoileanna (CNCM) 
 • INTO Intercultural Education Guidelines for Schools
 • Straitéis Oideachais Idirchultúrtha 2010-2015
 • Ailt Bhéarla mar Theanga Bhreise faoi Léitheoireacht, Scríbhneoireacht, Labhairt agus Éisteacht ó InTouch
 • Bileog faisnéise faoi smaointe praiticiúla chun an leanbh Béarla mar Theanga Bhreise a éascú sa seomra ranga
 • Sraith léitheoireachta ardspéise oiriúnach do leanaí Béarla mar Theanga Bhreise
 • Leabharliosta do Bhéarla mar Theanga Bhreise
 • Bileog faisnéise faoi acmhainní molta do Bhéarla mar Theanga Bhreise
Téigh chuig suíomh idirlín an CNCM ag www.ncca.ie le haghaidh tuilleadh acmhainní úsáideacha do Bhéarla mar Theanga Bhreise