Leideanna Scrúduithe

 

Measúnú GCAT: Leideanna Scrúduithe

 

Is áis úsáideach teagaisc é an comhad PowerPoint seo nuair atá daltaí á n-ullmhú don scrúdú scríofa. 

 

Ba chóir go bhfaigheadh daltaí cur amach ar an Teicníc BUG nuair atá scrúdcheisteanna á bhfreagairt acu.

 

Is féidir an t-alt seo “Leideanna Deiridh don scrúdú scríofa” a dháileadh ar dhaltaí.

 

Leideanna don Chás Closamhairc

 

Cliceáil anseo le  PowerPoint Choimisiún na Scrúduithe Stáit/an Phríomh-Scrúdaitheora a íoslódáil

 

Rath sa Phunann a Chinntiú: PowerPoint – is féidir é seo a úsáid mar acmhainn teagaisc leis na daltaí freisin