Cás-Staidéir GCAT

Measúnú GCAT: Cás-Staidéir

 

Chomh maith leis na cás-staidéir a úsáid mar ullmhúchán scrúdaithe, d’fhéadfaí iad a úsáid freisin mar acmhainn teagaisc do gach cuid den churaclam.   

Dóigh fhísiúil shármhaith chun ullmhúchán a dhéanamh don chás-staidéar agus don pháipéar scríofa is ea meabhairmhapaí.  Is féidir iad a úsáid chun ceangal leis na Cuspóirí Sonracha Foghlama go léir. 

 

 

 

Cás-Staidéir roimhe seo

 

 

Cliceáil anseo chun cóip den leabhrán seo a íoslódáil

 

Cás-Staidéir GCAT

Is féidir na torthaí foghlama uile a chur le cás-staidéar ar bith ach na ceisteanna cearta a chur.

Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar chás-staidéir agus ar mheabhairmhapaí le haghaidh gach bliain. 

Bliain Ainm Meabhairmhapaí
2018 Obair dheonach

 

2017

 

Amy's Chocolate

 

2016 Tionscadal Pobail Glenor
2015 Recruit Me Ltd.
2014

Féile Shamhraidh na Coirre Báine


2013

Axel Computers

 

2012
 
Lárionad Acmhainní Phobal Gleann an Chairthe
 

 

2011
 
An Aisling Aoibhinn atá ag Sorcha
 

 
2010
 

Forbairt Phobail Chill Mhaolmhuaidh
 

 

 

2009
 
Cúram Carranna
 
 

 

2008  Forbairt Pobail (Baile an Iúir)   

 

2007  ToghaChomhbhaill Tta. 

 

 

2006  SOR Fostaíocht 
 
2005  Forbairt Pobail (Béal Trá)   

 

2004  Cluichí Speisialta na hEorpa   
 
2003  Elect. Ltd.   
 
2002  EntCo   

 

2001  Córais Futura Teo.   
 
2000  Ráth Lao   
 
1999  Decision Times 

 

 

1998  Changing Times   

 

 

Meabhairmhapa Chás-Staidéir GCAT 2017

Cén chaoi a mbainfidh tú úsáid as do mheabhairmhapa GCAT? B’fhéidir go spreagfadh sé achoimre.  D’fhéadfaí ceisteanna agus freagraí a bhunú ar an gcás-staidéar.

 

Cás-Staidéar GCAT 2017

Cliceáil anseo  chun cóip den chás-staidéar a íoslódáil

 

 

Sna hacmhainní seo thíos, tugtar le chéile na smaointe a léiríodh i gceardlanna GCAT

 

Ábhair Acmhainní Breise Samplacha don Chás-Staidéar
Anailís LLDB Cumasc Margaíochta Plean Gnó
 

Tá an comhad PowerPoint ó chúrsaí áitiúla SFGM don Chás-Staidéar ar fáil anseo.  D’fhéadfadh an comhad PowerPoint a bheith úsáideach chun ullmhú don chás-staidéar. 

Modheolaíocht an Chás-staidéir

 

Dóigh shármhaith chun anailís a dhéanamh ar an gcás-staidéar agus chun scoláirí a ullmhú don scrúdú is ea Modheolaíocht an Chás-Staidéir. Is féidir í a íoslódáil  anseo

Tá liosta ceisteanna a sainaithníodh mar cheisteanna samplacha/féideartha lena n-úsáid leis an gCás-Staidéar (roimh an scrúdú) ar fáil le haghaidh na  mblianta seo a leanas:

2015 Cliceáil  anseo  agus  anseo

2014 –  Cliceáil anseo

2013 - Cliceáil  anseo

2012 - Cliceáil anseo

 

Cliceáil anseo le haghaidh cur chuige comhoibríoch i leith an Chás-Staidéir.

Cliceáil anseo le haghaidh na nótaí cainte ó oíche an Chás-Staidéir