Seimineár do Nasc-Mhúinteoirí Uimhearthachta: Lá 2

Is é aidhm an tSeimineáir seo ná cumas san Uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal na scoile. Tá an seimineár do nascmhúinteoirí dírithe go príomha ar an Uimhearthacht a chothú agus a fhorbairt ar leibhéal na scoile ina hiomláine. Ar Lá a Dó den seimineár seo féachfar go cruinn ar shnáithaonaid na nDeachúlacha, na nIonadluachanna agus na gCéatadán agus scrúdófar raon leathan cleachtais teagaisc agus eispéiris nithiúla foghlama. Is é seo Lá 2 de sheimineár dhá lá.

Bheadh sé cabhrach an leabhar sin a íoslódáil agus priontáil a dhéanamh ar an Lámhleabhar don Mhúinteoir maidir le Deachúlacha, Ionadluachanna agus Céatadáin mar go mbainfear úsáid as tríd síos ar an lá.

D’fhéadfá é a íoslódáil anseo

Sleamhnáin an tSeimineáir 

Ag teacht go luath...

Acmhainní an tSeimineáir

Ag teacht go luath...