Cás-Staidéir Chlosamhairc

Measúnú GCAT: Cúrsaí Closamhairc

 

Cliceáil na naisc  roghchláir chun rochtain a fháil ar an ábhar

 

Chomh maith le Cás-Staidéir Chlosamhairc a rinneadh cheana a thaispeáint do scoláirí mar ullmhúchán scrúdaithe, an raibh a fhios agat gur féidir iad a úsáid mar acmhainní teagaisc den scoth freisin?  Tá teidil na gCás-Staidéar Closamhairc thíos, leagtha amach de réir bliana agus de réir na gcodanna den siollabas lena mbaineann siad.  Cliceáil anseo le leideanna a íoslódáil do na Cás-Staidéir Chlosamhairc.

Gach bliain, seolann Coimisiún na Scrúduithe Stáit roinnt cóipeanna den DVD chuig scoileanna a bhfuil iarrthóirí acu atá ag tabhairt faoi Scrúdú Nascmhodúl Ghairmchlár na hArdteistiméireachta.  Coinnigh na DVDanna seo agus cinntigh go bhfuil rochtain ag gach múinteoir GCAT sa scoil orthu.  Is féidir Cás-Staidéir Chlosamhairc 2008 – 2016 a íoslódáil ó  www.examinations.ie

Cás-Staidéir Chlosamhairc GCAT
Bliain Ainm Topaic(í)
2017 Play It Productions
 • Scileanna Cuardaigh Fostaíochta
 • Imscrúdú gairme
 • Socrúchán Oibre
 • Scileanna Fiontraíochta
2016 Sainchomhairleoirí LBA
 • Tús eolais ar shaol na hoibre
 • Scileanna Cuardaigh Fostaíochta
2015 Sylvia Carroll
 • Gníomhaíocht Fiontraíochta
 • Fiontair Ghnó Áitiúla
 • Scileanna Fiontraíochta
2014 Dámhachtainí Fiontair Shóisialta Mac Léinn
 • Eagraíochtaí Deonacha Áitiúla
 • Gníomhaíocht Fiontraíochta
2013 Réaltaí na hOíche
 • Gníomhaíocht Fiontraíochta
 • Eagraíochtaí Deonacha Áitiúla
 • Scileanna Fiontraíochta
 • Fiontair Ghnó Áitiúla
2012  Athdheisiúchán RP
 • Tús eolais ar shaol na hoibre
 • Imscrúdú Gairme
 • Scileanna Fiontraíochta
 • Fiontair Ghnó Áitiúla
2011 Cabhair Éireann 
 • Tús eolais ar shaol na hoibre
 • Scileanna Fiontraíochta
 • Eagraíochtaí Deonacha Áitiúla
 • Gníomhaíocht Fiontraíochta
 2010  Limistéar Earcaíochta  
 • Tús eolais ar shaol na hoibre
 • Scileanna Cuardaigh Fostaíochta
 
 2009     
 
 2008 Na Réitigh is Fearr  
 • Tús eolais ar shaol na hoibre 
 • Scileanna Cuardaigh Fostaíochta
 • Scileanna Fiontraíochta
 • Gníomhaíocht Fiontraíochta
 • Fiontair Ghnó Áitiúla

 

Cliceáil chun rochtain a fháil ar Thorthaí Foghlama Sonracha