Measúnú chun Foghlama in GCAT

 

Measúnú GCAT: Measúnú chun Foghlama

 

 

Cliceáil anseo i gcomhair Scarbhileog Anailíse GCAT  chun anailís a dhéanamh ar thorthaí GCAT i do scoil, iad a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta agus treochtaí a léiriú. 

Chun treoracha a fháil maidir leis na scarbhileoga Anailíse Ábhair seo a úsáid, cliceáil  anseo.

 

 

Seicliostaí Punainne


Is bealach den scoth chun piarmheasúnú agus féinmheasúnú a spreagadh é seicliostaí punainne a leithdháileadh ar scoláirí. Bíonn tairbhe ag baint le torthaí measúnaithe a roinnt le scoláirí trí na seicliostaí seo.

 

Seicliostaí Punainne GCAT
Míreanna Éigeantacha Míreanna Roghnacha
Seicliosta do Curriculum Vitae Seicliosta do Dhialann Socrúcháin Oibre
Seicliosta do Phlean Fiontraíochta/Gníomhaíochta Seicliosta do Thuarascáil Fiontraíochta
Seicliosta don Imscrúdú Gairme Seicliosta do Thuarascáil ‘M’áit Féin’
Seicliosta do Thuarascáil Achoimre Seicliosta d’Agallamh Taifeadta

 

Torthaí GCAT

 

 

Bliain

Pas le Gradam

Tuillteanas

Pas

Níor éirigh leo

Iomlán

2012

1,972

8,153

4,554

1,169

15,848

2013

1,707

7,622

5,117

1,233

15,679

2014

1,730

7,538

4,750

1,256

15,274

2015

1,620

8,326

4,148

830

14,924

2016

1,870

7,454

4,291

1,022

14,637

 

Quiz GCAT

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar Dhúshlán GCAT Business 2000, ar uirlis féinmheasúnaithe den scoth do scoláirí é.

 

 

Ceartú Punainne trí ICT a Úsáid


Is féidir míreanna punainne a cheartú nuair a sheolann scoláirí a gcuid oibre chugat i ríomhphost, nó is féidir leat Punann shamplach a úsáid ar mhaithe le ceartú. Tá cuid mhór gnéithe nua ag an leagan is déanaí de Adobe Acrobat, agus is féidir iad seo a úsáid chun aiseolas spriocdhírithe a thabhairt do scoláirí ar a gcuid míreanna punainne agus chun an t-am a chaitear ar cheartú a laghdú. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.