An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

Ioncam, Caiteachas agus Buiséadú

 

 

  Ioncam, Caiteachas agus Buiséad
Siollabas Leathanach 6
Treoirlínte Leathanaigh 7 - 10
  Acmhainní Teagaisc Torthaí Foghlama Eochairfhocail
  Comhad PowerPoint faoi Ioncam  Ioncam, Caiteachas, Buiséadú Wordle faoi Ioncam
  Comhad PowerPoint faoi Chaiteachas   Wordle faoi Chaiteachas
  Comhad PowerPoint faoi Bhuiséid   Wordle faoi Bhuiséid
  Comhad PowerPoint faoi Chuntas a Chomhardú    
  Teimpléad do Bhuiséad Teaghlaigh    
       
Athbhreithnigh      
  Sainmhínithe Quizlet Quiz
   Eagraí Grafach Buiséid   Quiz faoi Bhuiséad Teaghlaigh 
       
Measúnaigh      
Scrúdcheisteanna a Iarradh Cheana Ardleibhéal Roinn A AL  Roinn B AL
  Gnáthleibhéal Roinn A GL  Roinn B GL
       
Bileoga Oibre      
  Crosfhocail Cuardach Focal  
  Crosfhocal faoi Ioncam Ioncam agus Caiteachas  
  Crosfhocal faoi Chaiteachas    
  Crosfhocal faoi Bhuiséid    
       
Idirlíon      
  Money Sense for Schools: Managing Your Money