An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó


Deilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriúDeilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriú

 

ACMHAINNÍ CURACLAIM

 

 

 


 

An Tomhaltóir

 

Teagasc  
Siollabas Leathanach 7
Treoirlínte Leathanaigh 11 - 15
  Acmhainní Teagaisc Torthaí Foghlama Eochairfhocail
  PowerPoint ar an Tomhaltóir An Tomhaltóir Wordle faoin Tomhaltóir
  PowerPoint ‘Ag déanamh gearáin’    
  PowerPoint ar an Tomhaltóir a Chosaint    
  Teimpléad de Litir Ghearáin (earraí)    
  Teimpléad de Litir Ghearáin (seirbhísí)    
  Leabhrán den Acht um Dhíol Earraí agus
Soláthar Seirbhísí, 1980
   
  Cás-staidéar ar Lipéadú    
  Ag déanamh gearáin    
       

Tugtar an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí ar an nGníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí anois agus is féidir na hacmhainní go léir do scoileanna a rochtain anois ag an suíomh gréasáin thíos:

 

http://moneymatters.financialeducation.ie/

 

Chun gach ceann d’acmhainní an tsuímh a rochtain caithfidh tú a bheith cláraithe le agus rochtain mhúinteora agat .i.  ainm úsáideora agus pasfhocal. Dá bhrí sin, seol ríomhphost chuig an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí ag http://ccpc.ie/get-touch agus iarr ainm úsáideora agus pasfhocal ailínithe le do sheoladh ríomhphoist.

 

Mura mbeidh rochtain agat, trí dhíreach cliceáil ar an nasc, beidh úsáideoirí in ann féachaint ar chuid mhaith den ábhar, ach ní bheidh rochtain acu ar limistéar acmhainní na múinteoirí.

     
An Tomhaltóir ar an Eolas Ceacht 1 - PowerPoint Ceacht 1 - Bileog Oibre Ceacht 1 - Plean
Cuid 1 - An tAcht um Dhíol Earraí agus
Soláthar Seirbhísí, 1980
Ceacht 2 - PowerPoint Ceacht 2 - Bileog Oibre Ceacht 2 - Plean
Cuid 2 - An tAcht um Dhíol Earraí agus
Soláthar Seirbhísí, 1980
Ceacht 3 - PowerPoint Ceacht 3 - Bileog Oibre Ceacht 3 - Plean
Fadhbanna Tomhaltóirí agus Gearán a Dhéanamh Ceacht 4 - PowerPoint Ceacht 4 - Bileog Oibre Ceacht 4 - Plean
An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 Ceacht 5 - PowerPoint Ceacht 5 - Bileog Oibre Ceacht 5 - Plean
Athbhreithniú Ceacht 6 - PowerPoint Ceacht 6 - Bileog Oibre Ceacht 6 - Plean
       
Athbhreithnigh      
  Sainmhínithe Quizlet Quiz
  Eagraí Grafach faoi ‘Ag déanamh Gearáin’   Quiz Tomhaltóra
       
Measúnaigh      
Scrúdcheisteanna a Iarradh Cheana Ardleibhéal Roinn A AL  Roinn B AL
  Gnáthleibhéal Roinn A GL  Roinn B GL
       
Bileoga Oibre      
  Crosfhocal ar an Tomhaltóir Cuardach Focal ar an Tomhaltóir  
       
       
       
       
Idirlíon      
  An Coimisiún um  Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí http://www.ccpc.ie 
  Comhlachas Tomhaltóirí na hÉireann http://thecai.ie/ 
  Léargas Ginearálta ar an Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 http://www.ccpc.ie/compliance-business/consumer-protection-law-how-does-it-apply-me-and-my-business