An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó


Deilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriúDeilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriú

 

ACMHAINNÍ CURACLAIM

 

 

 


 

 

Árachas

 

Teagasc  
Siollabas Leathanach 8
  Acmhainní Teagaisc Torthaí Foghlama Eochairfhocail
  PowerPoint faoi Árachas Árachas Wordle Árachais
       
Athbhreithnigh      
  Sainmhínithe Quizlet Quiz
  Eagraí Grafach Árachais    Árachas
  Eagraí Grafach maidir le hÁrachas a Ghlacadh Amach    
       
Measúnaigh      
Scrúdcheisteanna a Iarradh Cheana Ardleibhéal Roinn A AL  Roinn B AL
  Gnáthleibhéal Roinn A GL  Roinn B GL
       
Bileoga Oibre      
  Crosfhocal Árachais Cuardach Focal Árachais Cleachtadh Meaitseála Árachais
       
Idirlíon      
  123.ie Úsáideach chun Préimheanna Árachais Tí agus Chairr a Ríomh
  Cónaidhm Árachais na hÉireann Míniú ar Théarmaí Árachais ó A go Z