Punann GCAT

Cliceáil na naisc thíos chun teacht ar acmhainní sonracha do gach mír phunainne. 
Nó tig leat scrollú síos an leathanach chun an uile acmhainn phunainne a fheiceáil.
 

                                                         

 

Cliceáil anseo chun Punann GCAT a Ullmhú a íoslódáil

 

Punann GCAT

Míreanna Éigeantacha

Míreanna Roghnacha

Curriculum Vitae

Dialann Socrúcháin Oibre

Plean Fiontraíochta/Gníomhaíochta

Tuarascáil Fiontraíochta

Imscrúdú Gairme

Tuarascáil ‘M’áit Féin’

Tuarascáil Achoimre

Agallamh Taifeadta/Láithreoireacht Thaifeadta

 

 

Is fiú 60% den ghrád deiridh GCAT an Phunann d’obair chúrsa. Ní mór na Punanna GCAT a chur isteach faoin gcéad Chéadaoin i mí an Mhárta.

Cliceáil anseo chun Punann GCAT a Ullmhú a íoslódáil.

 

 

Acmhainní Curriculum Vitae

Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú

Scileanna agus Cáilíochtaí

Cad is CV ann?

CV Samplach – Earráidí coitianta ar an CV seo

Treoirlínte don Curriculum Vitae

Quiz Iléirime

Comhad PowerPoint – Cad is CV ann?

Comhad PowerPoint faoi Iléirim

Seicliosta do CV

 

 

 

Acmhainní Plean Fiontraíochta/Gníomhaíochta

Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú

Scileanna agus Cáilíochtaí

Leagan amach Plean Fiontraíochta/Gníomhaíochta

Comparáid idir Plean Fiontraíochta/Gníomhaíochta agus Plean Gnó

Treoirlínte don Phlean Fiontraíochta/Gníomhaíochta

Plean Samplach

Seicliosta do Phlean Fiontraíochta/Gníomhaíochta

Scrúdcheisteanna ar Phleanáil

PowerPoint chun an Plean Fiontraíochta/Gníomhaíochta a theagasc

 

 

 

Acmhainní don Imscrúdú Gairme
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú Seicliosta don Imscrúdú Gairme
Treoirlínte don Imscrúdú Gairme Scrúdcheisteanna an Imscrúdaithe Gairme
Leagan Amach an Imscrúdaithe Gairme Cad atá san Imscrúdú Gairme?
Ceisteanna mionsonraithe chun d’Imscrúdú Gairme a chur le chéile Torthaí Foghlama Sonracha don Imscrúdú Gairme
PowerPoint chun an tImscrúdú Gairme a theagasc Scileanna agus Cáilíochtaí

 

 

Acmhainní don Tuarascáil Achoimre
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú PowerPoint chun an Tuarascáil Achoimre a theagasc
Treoirlínte don Tuarascáil Achoimre Tuarascáil Achoimre Shamplach
Seicliosta don Tuarascáil Achoimre Scileanna agus Cáilíochtaí

 

 

Acmhainní do Dhialann Socrúcháin Oibre
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú Seicliosta do Dhialann Socrúcháin Oibre
Siollabas agus Treoirlínte do Dhialann Socrúcháin Oibre Scileanna agus Cáilíochtaí
Leagan Amach do Dhialann Socrúcháin Oibre Scrúdcheisteanna bunaithe ar Shocrúchán Oibre (lena n-áirítear ceisteanna ó bhréagscrúduithe)

 

 

Acmhainní do Thuarascáil Fiontraíochta
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú Seicliosta do Thuarascáil Fiontraíochta
Teimpléad do Thuarascáil Fiontraíochta Scrúdcheisteanna ar Fhiontraíocht
Treoirlínte don Tuarascáil Fiontraíochta (lena n-áirítear Torthaí Foghlama Sonracha) Scileanna agus Cáilíochtaí

 

 

Acmhainní do Thuarascáil ‘M’áit Féin’
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú Scrúdcheisteanna bunaithe ar ‘M’áit Féin’
Treoirlínte Ginearálta agus Siollabas do ‘M’áit Féin’ Breac-chuntas ar réitigh le haghaidh scrúdcheisteanna bunaithe ar ‘M’áit Féin’
Teimpléad do ‘M’áit Féin’ Iompar 21 – M’áit Féin
Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora – Leideanna bunaithe ar ‘M’áit Féin’ Scileanna agus Cáilíochtaí
Seicliosta do Thuarascáil ‘M’áit Féin’

 

 

Acmhainní d’Agallamh Taifeadta
Rialacha Ginearálta a bhaineann leis an bPunann a Ullmhú
Scileanna agus Cáilíochtaí
Seicliosta don Agallamh Taifeadta/Láithreoireacht Thaifeadta