An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó


Deilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriúDeilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriú

 

ACMHAINNÍ CURACLAIM

 

 


 

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar raon leathan acmhainní curaclaim atá sonrach don topaic.

 

Feasacht Eacnamaíochta

 

An Gnó Náisiúnta

 - Creat Eacnamaíochta
 - An Buiséad Náisiúnta
 - Trádáil Idirnáisiúnta

 

Cúlra Gnó
 - Cineálacha Gnó: Trádálaí Aonair; Cuideachta Phríobháideach Theoranta; Comharchumann; Úinéireacht Stáit

 

Seirbhísí do Chúrsaí Gnó
 - Airgeadas
 - Bainc Thráchtála
 - Árachas
 - Cumarsáid

 

I mbun Oibre
 - An Slabhra Táirgeachta
 - Daoine i mbun Oibre
 - A Bheith mar Fhostóir
 - Caidreamh Tionsclaíoch

Árachas

Eacnamaíocht