Béarla agus Litearthacht T1

Béarla agus Litearthacht T1

 

 

Amharc ar an láithreoireacht do Lá Béarla agus Litearthachta T1,  ina ndírítear go príomha ar Bhéarla na chéad bhliana  agus ina dtugtar smaointe agus samplaí de mhodheolaíochtaí is féidir a úsáid do gach bliainghrúpa...

 

 

 

 

 

 

Acmhainní do Bhéarla agus Litearthacht T1
   
Sainmhínithe ar Litearthacht Téacs de Dhánta na nDaltaí - Litearthacht i nGníomh
Na hÚrscéalta atá Léite ag Roinnt Daltaí i Rang a Sé agus na hÚdair is Fearr Leo Cárta Samplach Tuairisce ó CNCM
Mo Phróifíl Phearsanta Mo Phróifíl Béarla
Mo Phróifíl Foghlama Machnamh Múinteora ar Phróifíliú
An Cás ar son Léamh mar Chaitheamh Aimsire Úrscéalta a Thaitníonn le Daltaí sa Chéad Bhliain
Moltaí le haghaidh Iris Freagartha Teagasc Dialógach
Obair le Scannán