An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

Deilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriú

Deilbhín Próisis – próiseas, gníomh, dul chun cinn, coigilt, oibriú

 

ACMHAINNÍ CURACLAIM

 


 

Fiontraíocht

 

Fiontraíocht (i) Fiontraíocht (ii)

An tAonad Gnó
 - Foirmiú Cuideachta Príobháidí Teoranta  
 - Leabharchoimeád Iontrála Dúbailte

Margaíocht agus Dáileadh
 - Margaíocht
  - Córais Seachadta

Ceannacháin agus Díolacháin
  - Cáipéisí Gnó
 - Cuntais Trádála 

 

 

Glanbhrabús nó Glanchaillteanas
 - Forchostais
- An Cuntas Brabúis agus Caillteanais
 - An Cuntas Leithghabhála Brabúis agus Caillteanas
 - An Clár Comhardaithe
 - Coigeartuithe

Tuairisciú ar Chuntais

Cuntais Eile
 - Cuntais Chlub
 - Cuntais Feirme
 - Cuntais Ghnólachtaí Seirbhíse