Seimineár 1 - Do nascmhúinteoirí Litearthachta sna hiarbhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge

Reáchtáladh na seimineáir lae seo le freastal ar na riachtanais atá ag iarbhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge maidir le forbairt na Litearthachta.

Na haidhmeanna a bhain leis an seimineár ná forbhreathnú a thabhairt ar an Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta trí lionsa na Féinmheastóireachta Scoile, na múinteoirí a d'fhreastail a chumasú le ról éascaitheora a ghlacadh ina gcuid scoileanna i dtaobh na litearthachta agus moltaí a phlé maidir le cur chuige scoile uile a chur chun cinn maidir le forbairt na litearthachta.

Eochairtheachtaireachtaí an Lae:

  1. Tá níos mó i gceist le litearthacht ná léitheoireacht, scríbhneoireacht agus litriú.
  2. Baineann an litearthacht le gach múinteoir (is cuma cén ábhar) agus le gach scoláire (is cuma cén leibhéal cumais).
  3. Is éascaitheoir é an nascmhúinteoir a spreagfaidh athrú ar mhaithe le dul chun cinn

 Ar ais