Tomhais

Tomhais

Cuir Chuige Bunaithe ar Fhiosrú i leith Tomhais

Seimineáir 2018

Sleamhnáin Seimineáir

Leabhrán Rannpháirtí

Teimpléad Pleanála

Léitheoireachtaí i rith an tSeimineáir

10 Big Maths Ideas (10 Smaoineamh Mór don Mhatamaitic)

Marilyn Burns

Learning to Measure Length (Foghlaim conas Fad a Thomhas)

Michael Drake

Tying it all Together (Gach rud a cheangal le chéile)

Jennifer M. Suh

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Cartlann

Ceardlann 1

Sleamhnáin

Tasc-chártaí:

Fad

Achar

Meáchan

 

Leabhrán

 

 


 

Ceardlann 2

Sleamhnáin

Tasc-chártaí:

Toilleadh

Airgead

Am

 

Físeán Toillte

 

 


 

Pacáistí Measúnaithe 

Fad

Achar

Meáchan

Toilleadh

Am

Airgead

 


 

Aguisíní an Lámhleabhair 

A:

Fad

B:

Meáchan

C:

Am

D:

Airgead

E:

Loga Foghlama

 


 

Snáithaonad: Achar

Acmhainn é Achar 5 arna forbairt ag Foireann Uimhearthachta Bunscoile an SFGM agus ag an Dr Seán Delaney as Institiúid Oideachais Marino a dhíríonn ar an snáithaonad, Achar, i gcomhair rang 5. Tá sé deartha mar ‘aonad athsholáthair’ ar théacsleabhair thraidisiúnta agus cuireann sé cur chuige atá bunaithe ar réiteach fadhbanna agus ar bhonn fiosrú ar fáil do theagasc an tsnáithaonaid. Is féidir leat réasúnaíocht Sheáin Delaney a bhí taobh thiar den aonad athsholáthair a léamh tríd an nasc seo chuig a bhlag pearsanta a leanúint.

Cliceáil aon cheann de na naisc thíos leis na hacmhainní a íoslódáil nó a phriontáil:

 

 

Achar 5

Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe

(Lámhleabhar an Mhúinteora)

Achar 5

Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe