Acmhainní Curaclaim

 
 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Baineann an Tíreolaíocht le staidéar ar an domhan agus a atmaisféar, agus ar ghníomhaíocht dhaonna agus mar a imríonn an ghníomhaíocht dhaonna tionchar ar an domhan agus a atmaisféar agus mar a imríonn siadsan tionchar ar an ngníomhaíocht dhaonna. Áirítear leis sin scaipeadh daonraí agus acmhainní, úsáid talún agus tionscail. Trína staidéar ar an tíreolaíocht, forbraíonn an scoláire tuiscint ar na caidrimh athraitheacha idir an domhan fisiciúil agus an domhan daonna, chomh maith le scileanna tíreolaíocha a chuideoidh leis breith eolacha a dhéanamh faoi shaincheisteanna ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

 

Acmhainní Curaclaim an Teastais Shóisearaigh

 

 An Ghnáthóg Dhaonna

 Daonra, Lonnaíocht agus Uirbiú

 Pátrúin i nGníomhaíochtaí Eacnamaíocha

 Scileanna Mapa agus Grianghrafadóireachta

 Scileanna Iniúchta Allamuigh