An tSraith Shóisearach – Tíreolaíocht

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna gréasáin a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna gréasáin seachtracha agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh gréasáin seo nó leis an suíomh gréasáin seo.

 

Cuireann Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn (AGTI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Tíreolaíochta in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn. Téigh chuig www.agti.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Suíomhanna Gréasáin Breise a Moladh ag Inseirbhís

Suíomhanna Gréasáin faoin Ithir

Suíomhanna Gréasáin ar Bhithóim

Suíomhanna Gréasáin faoin Atmaisféar agus faoin Aigéan