An tSraith Shóisearach - Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil