An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

 

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo.

 

Cuireann  Cumann na Múinteoirí OSSP  (ACT) cúrsaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil i leith Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile an Oideachais Shaoránaigh Shóisialta Pholaitiúil (OSSP) in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí OSSP. Téigh chuig www.cspeteachers.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.