An tSraith Shóisearach – Stair

 
 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


An Chéad Bhliain: An tslí a bhfaighimid amach faoin am atá thart

 • Gnó an Staraí agus an tSeandálaí
 • Ár bhfréamhacha sna sibhialtachtaí a bhí ann fadó
 • Caisleán, eaglais agus cathair
 • An Athbheochan

An tIdirlíon a úsáid chun Stair na Chéad Bhliana a theagasc

 

An Dara Bliain: Staidéar ar athruithe

 • Taiscéalaíocht
 • An Reifirméisean
 • Plandáil in Éirinn
 • Gluaiseachtaí réabhlóideacha
 • Ón bhfeirm go dtí an mhonarcha

An tIdirlíon a úsáid chun Stair an Dara Bliain a theagasc

 

An Tríú Bliain: Tuiscint ar shaol na linne seo

 • Forbairtí Polaitiúla in Éirinn sa 19ú haois dhéanach agus san 20ú haois
 • Caidrimh idirnáisiúnta san 20ú haois
 • Athrú sóisialta san 20ú haois

An tIdirlíon a úsáid chun Stair an Tríú Bliain a theagasc

Tá Quizeanna Ar Líne Scoilnet le haghaidh Stair na Sraithe Sóisearaí ar fáil anseo

 

Cé gur dearadh í le haghaidh Stair na hIdirbhliana, tugtar roinnt moltaí luachmhara sa cháipéis seo a leanas maidir le modheolaíochtaí teagaisc ghníomhaigh agus nuálaigh, nithe a bhaineann le curaclam Staire na Sraithe Sóisearaí freisin.  Cineálacha cur chuige i leith Stair a theagasc san Idirbhliain

 

Chun teacht ar raon acmhainní Staire, téigh chuig Aimsitheoir Acmhainní Scoilnet agus bain úsáid as na roghchláir anuas chun an tSraith Shóisearach, Stair agus an topaic ábhartha a roghnú.