ACMHAINNÍ CURACLAIM – AN CHÉAD BHLIAIN

 

 

An tslí a bhfaighimid amach faoin am atá thart

 

 

 


 

Fáilte chuig   ACMHAINNÍ CURACLAIM na Sraithe Sóisearaí don chéad bhliain – An tslí a bhfaighimid amach faoin am atá thart. Is féidir teacht ar acmhainní curaclaim le haghaidh na slí a bhfaighimid amach faoin am atá thart ach ciceáil ar na fo-leathanaigh seo a leanas nó cliceáil ar na naisc arna liostú thíos:

 

Gnó an Staraí agus an tSeandálaí
An Staraí ag obair An Seandálaí ag obair

 

 

An tIdirlíon a úsáid chun Stair an Tríú Bliain a theagasc

 

Tá Quizeanna Ar Líne Scoilnet le haghaidh Stair na Sraithe Sóisearaí ar fáil anseo

 

Cé gur ceapadh í le haghaidh Stair na hIdirbhliana, tugtar roinnt moltaí luachmhara sa cháipéis seo a leanas maidir le modheolaíochtaí teagaisc ghníomhaigh agus nuálaigh, nithe a bhaineann le curaclam Staire na Sraithe Sóisearaí freisin.  Cineálacha cur chuige i leith Stair a theagasc san Idirbhliain

 

Chun teacht ar raon acmhainní Staire, téigh chuig Aimsitheoir Acmhainní Scoilnet agus bain úsáid as na roghchláir anuas chun an tSraith Shóisearach, Stair agus an topaic ábhartha a roghnú.