An tSraith Shóisearach – Ceol

 
 

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 


Fáilte chuig rannán  CHEARDLANN CURACLAIM SFGM  le haghaidh  Cheol na Sraithe Sóisearaí. Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM roinnt foleathanach.  Cliceáil na naisc thíos chun rochtain a fháil ar na hacmhainní ábhartha. 

 

Amhránaíocht Seomra Ranga a Úsáid ar Bhealach Cruthaitheach

 

 

 

 
Úsáid Chruthaitheach a Bhaint as ICT sa Seomra Ceoil

 

 
Ceol na hÉireann